Łukasz Chrząszcz – radny miasta Wodzisław Śląski na lata 2018-2023

łukasz chrząszcz radny

Nazywam się Łukasz Chrząszcz i mam 32 lata. Jestem mężem Weroniki i tatą 8-letniego Piotrka.

Wykształcenie

Ukończyłem Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na kierunku zarządzanie, a wcześniej I Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim im. 14 Pułku Powstańców Śląskich.

Działalność zawodowa

Prowadzę agencję internetową XZT.PL, która tworzy strony i sklepy internetowe. Mój serwis Managero.pl pomógł setkom Polaków otworzyć lokal gastronomiczny. Piszę blog biznesowo-wolnościowy niepoddawajsie.pl, na którym dzielę się doświadczeniami i wiedzą.

Działalność NGO i hobby

Od 2010 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Sympatyków Odry Wodzisław, w 2011 roku byłem jednym z założycieli KP Odra 1922. Sport spełnia ważną rolę w moim życiu. Hobbystycznie strzelam, gram w tenisa i unihokeja. Z rodziną chodzimy na mecze Odry Wodzisław oraz polskiej kadry.

Współtworzę wolnościowy ruch obywatelski Wodzisław 2.0 i jestem prezesem partii Wolność w okręgu rybnickim. Lubię kreować wolnościowe reformy do realizacja na terenie samorządu, np. obniżenie podatku dochodowego na poziomie miasta lub crowdfunding zamiast urzędniczych dotacji.

W życiu staram się kierować filozofią obiektywistyczną Ayn Rand. Moja ulubiona książka to Atlas Zbuntowany.

Praca w Radzie Miasta Wodzisławia:

 • grudzień 2018:
  – interpelacja ws. remontu zegara na stadionie miejskim MOSiR,
  – zatrzymanie podwyżek podatków od nieruchomości proponowanych przez Prezydenta i obniżenie stawki dla przedsiębiorców do najniższej spośród okolicznych miast,
  – wniosek o usunięcie ze strony UM nieaktualnych rozkładów jazdy autobusów,
  – sprzeciw wobec przyjmowaniu najdroższej oferty na komunikację miejską, wykraczającej poza plany finansowe miasta. Autorska propozycja powołania spółki miejskiej, dzięki której nowoczesne autobusy byłyby własnością miasta, i rozpisanie nowego przetargu dostosowanego do możliwości finansowych miasta,
  – wstawienie się za mieszkańcami ul. Sosny, którzy ws. zmiany nazwy ulicy zostali postawieni przed faktem dokonanym z winy UM.
 • styczeń 2019
  – interpelacja ws. przejęcia w utrzymanie przez Miasto na okres zimowy dróg powiatowych od 2020 roku,
  – wniosek o rozpoczęcie prac nad nowym statutem MOSiR,
  – przygotowanie uchwały zwalniającej z podatku od nieruchomości nowe inwestycje na terenie Wodzisławia – przegłosowana na styczniowej sesji,
  – interpelacja ws. przetłumaczenia na języki czeski i niemiecki podstrony Urzędu Miasta dedykowanej inwestorom,
  – interpelacja ws. dostosowania rozkładu jazdy i przebiegu linii komunikacji miejskiej do oczekiwań mieszkańców oraz upublicznienie raportu z konsultacji z mieszkańcami,

  – wstawienie się za mieszkańcami pozbawionymi dojazdu do pediatry POZ przeniesionego do Rydułtów (przywrócenie pediatry do Wodzisławia lub utworzenie linii autobusowej spod szpitala w Wodzisławiu pod szpital w Rydułtowach).
 • luty 2019
  – interpelacja ws. złego stanu skweru znajdującego się naprzeciw Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Daszyńskiego,
  – interpelacja ws. zorganizowania konkursu na wspieranie działań Miasta w dziedzinie ekologii (edukacja społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów i palenia od góry),
  – wniesienie poprawki skutkującej przyjęciem petycji ws. wprowadzenia strefy „Piwa pod chmurką” na terenie rekreacyjnym z grillami w RPR „Trzy Wzgórza”.
 • marzec 2019
  – spotkanie z mieszkańcami w restauracji „Pod Arkadami”,
  – interpelacja dotycząca złego stanu podjazdów dla wózków na schodach pomiędzy ul. 1000-lecia i ul. Piastowską,
  – interpelacja ws. udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej umów podpisywanych przez Miasto z podmiotami zewnętrznymi,
  – sprzeciw wobec podwyżek opłat za śmieci: propozycja rozdzielenia przetargu na bloki i pozostałe nieruchomości, przejście na system in-house w którym miejska spółka wywozi śmieci po kosztach oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości mieszkańców domów jednorodzinnych nieprodukujących popiołu,
  – wniosek o powołanie społecznego zespołu ds. walki ze smogiem, w którego skład wejdą m.in. niezależni
  specjaliści.
 • kwiecień 2019
  – zapytanie w związku z usadowieniem 39 betonowych donic na trawniku przy ul. Bogumińskiej w ramach „rozwoju terenów zielonych”,
  – inicjatywa wspólnej akcji z radnym Mariuszem Blazym (Głos Pokoleń) ws. rozwoju miejsc parkingowych w Wodzisławiu,
  – interpelacja dotycząca uaktualnienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, przez którą wiele rodzin nie może rozpocząć budowy domu, a firmy inwestycji,
  – sprzeciw wobec przeniesienia 32600 zł z dotacji na sport na imprezę Octoberfest,
  – zapytanie w sprawie skandalicznego stanu drogi ul. Prusa i przylegających do niej parkingów,
  – zapytanie w sprawie niezgodnego z prawem wykorzystywania pieca w budynku przy ul. Marklowickiej 17,
  – sprzeciw wobec niesprawiedliwym zasadom opłaty śmieciowej, na mocy której mieszkańcy bloków i domów ogrzewanych gazem, będą ponosić koszty wywozy popiołu którego nie produkują. Propozycja osobnego przetargu na wywóz śmieci dla domów i bloków i obniżenie podatku od nieruchomości dla dla domów ogrzewanych gazem, 
  – zapytanie w sprawie parkowania samochodów w miejscu ciągu komunikacyjnego dla pieszych na przeciwko Biblioteki Publicznej.
 • maj 2019
  – interpelacja w sprawie umieszczenia na stronie investin.wodzislaw-slaski.pl informacji o aktualnej uldze podatkowej dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis,
  – wyrażenie sprzeciwu wobec zwiększania zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy i wskazanie wątpliwości co do sensu jego istnienia w dobie powszechnego Internetu, minimalnego bezrobocia i ogromnego zadłużenia powiatu wodzisławskiego,
  – zapytanie w sprawie budowy podjazdów na schodach prowadzących z os. Dąbrówki na Rodzinny Park Rozrywki “Trzy Wzgórza”,
  – poparcie listu otwartego stowarzyszenia Wodzisław 2.0 w sprawie odstąpienia od utworzenia strefy piwa pod chmurką na terenie RPR.
 • czerwiec 2019
  – interpelacja w sprawie działań przeciwpowodziowych na terenie Radlina II (Potok Radliński),
  – zapytanie na prośbę mieszkańców ul. Wyszyńskiego – blok obok Liceum Ogólnokształcącego nr 2, w sprawie możliwości wycięcia lub przesadzenia pobliskiego drzewa,
  – sprzeciw wobec udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta, z powodu braku zdecydowanych działań w zakresie walki ze smogiem, odśnieżania dróg, obniżania podatków i modernizacji stadionu,
  – zapytanie w sprawie możliwości znakowania rowerów przez straż miejską,
  – sprzeciw wobec traktowania Funduszu Inicjatyw Społecznych jako odpowiednika budżetu obywatelskiego – wyjaśnienie,
  – wyrażenie wątpliwości dla braku umieszczenia stacji rowerowych w dzielnicach ościennych Wodzisławia: Radlin II, Kokoszyce, Zawada, Jedłownik, w ramach planowanego „Wodzisławskiego Roweru Miejskiego”.
 • lipiec 2019
  – interpelacja w sprawie możliwości uprzątnięcie terenu za garażami przy ul. Waryńskiego i wykonania izolacji tychże garaży,
  – zapytanie w sprawie ufundowania przez Prezydenta Miasta tyt dla pierwszoklasistów z „Katolika”,
  – zapytanie w sprawie warunków korzystania z miejskich boisk typu „Orlik”,
  – głosowanie przeciwko podwyższeniu opłat za śmieci dla mieszkańców Wodzisławia i wskazanie rozwiązań, jakie miasto powinno podjąć na przyszłość,
  – interpelacja w sprawie zaopatrzenia mieszkańców nieruchomości wielolokalowych w torby do segregacji śmieci.
 • sierpień 2019
  – interpelacja w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta,
  – interpelacja w sprawie podlewania nowo zasadzonych drzew w Wodzisławiu Śl.,
  – wyrażenie wątpliwości wobec wydawania prawie pół mln zł z UE na program dla 25 osób, w ramach którego m.in. 12 osób ma podnieść kwalifikacje,
  – przedstawienie poprawek radnych do budżetu, w tym poprawka dotycząca remontu ul. 1000-lecia 1-11,
  – interpelacja w sprawie wydatkowania środków na promocję miasta,
  – wskazanie na nieopiniotwórczą praktykę miejskiej gazety, prezentującej w większości jednostronne wiadomości,
  – zapytanie w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu po muszli koncertowej w wodzisławskim parku,
  – interpelacja dotycząca przejścia dla pieszych przy ul. 26 Marca na wysokości parkingu przy szpitalu,
  – interpelacja w sprawie nagminnego zakłócania porządku i ładu publicznego przy ul. B.Prusa za barem „Rena”.
 • wrzesień 2019
  – spotkanie z mieszkańcami w sprawie wniosków do budżetu na 2020 rok, czego efektem było złożenie kilkunastu wniosków,
  – (sesja) wniesienie poprawek do uchwały o budżecie obywatelskim na 2020 rok, które ułatwiają składanie projektów przez mieszkańców,
  – zapytanie w sprawie budowy chodnika z ul. Żeromskiego do Przedszkola Publicznego nr 3 na ul. Prusa,
  – (komisja budżetu) wniesienie poprawek do uchwały o konsultacjach, które mają pomóc dotrzeć do wszystkich zainteresowanych mieszkańców,

  – interpelacja w sprawie zorganizowania konsultacji z mieszkańcami os. Batory,
  – (sesja) apel do Prezydenta o niepodwyższanie podatków mieszkańcom podczas projektowania budżetu na 2020 rok,

  – zapytanie w sprawie audytu w Urzędzie Miasta,
  – zapytanie dotyczące losów miejskiej sortowni odpadów zmieszanych.
 • październik 2019
  interpelacja w sprawie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną PISMO/ODP,
  – zapytanie dotyczące dodania pod transmisjami z sesji linków kierujących do konkretnego miejsca w nagraniu PISMO/ODP,
  – zapytanie w sprawie doświetlenia ul. Daszyńskiego PISMO/ODP,
  – (komisja) przedstawienie 3 filarów podatkowych na 2020 rok LINK,
  – (sesja) sprzeciw wobec wydatkowania 200 tys. zł na wynajem pomieszczeń dla MOPS-u,
  – (sesja) przegłosowanie uwłaszczenia mieszkań komunalnych,
  – (sesja) wniesienie poprawki wprowadzającej konkurs dla NGO na organizację imprezy promującej przedsiębiorczość,
  – (sesja) poruszenie tematu odśnieżania dróg na drogach wojewódzkich i powiatowych,
  – zapytanie w sprawie oznaczenia miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy blokach na ul. 26 marca 116 i 118-128 PISMO/ODP.
 • listopad 2019
  – interpelacja dotycząca możliwości umieszczenia głośnika wewnątrz poczekalni oraz rozszerzenia godzin otwarcia poczekalni PKP PISMO/ODP,
  – (sesja) przegłosowanie zatrzymania podwyżek podatków zaproponowanych przez Prezydenta,
  – (komisja) sprzeciw wobec przeciągania remontu Placu Zwycięstwa,
  – (sesja) głos przeciw podwyższaniu podatku dla wodociągów,
  – (uchwała) złożenie uchwały likwidującej opłatę targową w Wodzisławiu,
  – (sesja) przegłosowanie uchwały o konsultacjach, napisanej wspólnie z radnym Adrianem Jędryką.
 • grudzień 2019
  – zapytanie w sprawie obniżenia czynszu dzierżawy kupcom przy ul. Wyszyńskiego i zwolnienia targowisk z podatku od nieruchomości PISMO / ODP
  – zapytanie ws. wybiórczego remontu ul. Prusa PISMO / ODP
  – zapytanie dotyczące budowy chodnika z ul. Żeromskiego do PP nr 3 na ul. Prusa – ciąg dalszy sprawy PISMO / ODP
  – interpelacja w sprawie sporządzenia mapy ścieżek rowerowych w Wodzisławiu Śląskim PISMO / ODP
  – (sesja) przegłosowanie autorskiej uchwały o likwidacji opłaty targowej na targowiskach w Wodzisławiu,
  – (sesja) wyrażenie ubolewania z faktu, że Prezydent nie bierze pod uwagę zdania i wniosków radnych do budżetu Miasta,
  – (sesja) odczytanie poprawek do budżetu miasta na 2020 r., m.in. środki na projekt modernizacji stadionu miejskiego i zwiększenie budżetu Rad Dzielnic,
  – (sesja) wniosek o umieszczenie na stronie UM danych kontaktowych do prezesów Rad Dzielnic.
 • styczeń 2020
  – interpelacja w sprawie jakości chodnika i elewacji bloków przy ul. 26 Marca PISMO / ODP1 / ODP2
  – zapytanie w sprawie oszczędności z tytułu protestu nauczycieli PISMO / ODP
  – zapytanie w sprawie Centrum Organizacji Pozarządowych w Wodzisławiu Śl. PISMO / ODP
  – zapytanie w sprawie zwiększenia dostępności informacji o Wspólnotach Mieszkaniowych. PISMO / ODP
  – (sesja) sprzeciw wobec rezygnacji Prezydenta z unormowania sytuacji spalania węgla w Wodzisławiu,
  – (sesja) wniosek o uniemożliwienie wynajmowania miejskich billboardów na cele polityczne.
 • luty 2020
  – interpelacja w sprawie wprowadzenia dobrej praktyki konsultacji projektów PISMO / ODP
  – (sesja) oświadczenie Komisji oceniające wnioski na dotacje, sprzeciwiające się proponowanym kwotom dotacji dla klubów i sposobu ich przyznawania LINK.
 • marzec 2020
  – interpelacja w sprawie miejskich planów oszczędzania wody PISMO / ODP1 / ODP2
  – zaangażowanie w zbiórkę funduszy przez kibiców SWD i Odry Wodzisław dla szpitala w Wodzisławiu Śląskim,
  – (sesja) zgłoszenie uchwały która wprowadza do statutu Miasta Wodzisławia możliwość zwoływania sesji zdalnych,
  – (sesja) poprawka do Regulaminu utrzymania czystości, która ma zakończyć drenaż przedsiębiorców w zakresie opłaty śmieciowej w centrum miasta WIĘCEJ,
  – wspólne pismo z wnioskiem do Prezydenta o wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców na czas koronawirusa LINK.
 • kwiecień 2020
  – sprzeciw wobec zamknięcia przejścia dla pieszych przez RPR i Park Miejski WIĘCEJ,
  – wspólny apel do Prezydenta o zapewnienie mieszkańcom Wodzisławia wymazobusa, medykom – noclegów i wyznaczenia miejsca na punkt sanitarny,
  – list otwarty do Marszałka woj. Śląskiego w sprawie szpitala w Wodzisławiu i Rydułtowach LINK,
  – zapytanie w sprawie zasadności masowej wycinki drzew przy bloku mieszkańców ul. Asnyka 2,4,6 (Sosny) PISMO / ODP,
  – udział w dwóch wideokonferencjach z Prezydentem w sprawie sytuacji w mieście w związku z pandemią.
 • maj 2020
  – interpelacja w sprawie możliwości udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej wniosków mieszkańców kierowanych do Urzędu Miasta oraz Prezydenta Miasta PISMO / ODP,
  – zapytanie w sprawie nadgodzin dla nauczycieli za pracę w czasie nauczania zdalnego PISMO / ODP,
  – (sesja) apel o zmianę ruchu na uliczkach bocznych przy Rynku, w celu możliwości wystawiania się ogródków gastronomicznych,
  – (sesja) apel o otwarcie orlików LINK,
  – (komisja sportu) podjęcie tematu przekształcenia i likwidacji MOSiR-u w Wodzisławiu LINK.
 • czerwiec 2020
  – (sesja) sprzeciw wobec udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta, z powodu braku zdecydowanych działań w zakresie walki ze smogiem, podwyżek opłat za śmieci, udostępnienia miejsca pod szkołę Montessori oraz szantażowania radnych w zakresie wyboru niekorzystnej oferty na komunikację miejską,
  – zapytanie w sprawie interwencji w Starostwie w związku z utworzeniem miejsc parkingowych na ul. Wyszyńskiego 33-37 PISMO / ODP,
  – zapytanie w sprawie zaśmiecania terenu przy pojemnikach na odzież używaną PISMO / ODP.
 • lipiec 2020
 • sierpień 2020
  – (sesja) sprzeciw wobec emisji 12 mln zł obligacji,
  – prace nad uchwałą dotacji dla klubów sportowych,
  – (sesja) apel o poprawienie kontaktu pomiędzy UM i stowarzyszeniami w zakresie CAS.
  – pismo do Ministra Zdrowia w związku z obostrzeniami wprowadzonymi na terenie Wodzisławia Śl. LINK.
  – interpelacja w sprawie rozważenia możliwości zmiany obsady taboru dla kursów linii A, wożących mieszkańców na przystanek Cmentarz/Działki,
  – zapytanie w sprawie wycinki drzew pod parking na ul. 1000 lecia,
  – zapytanie w sprawie zaśmiecania terenu przy pawilonach na ul. Jana Pawła II.
 • wrzesień 2020
  – (sesja) przeniesienie 14.900 zł na wykonanie chodnika od ul. Żeromskiego do ul. Prusa przy PP nr 3,
  – (sesja) poparcie nowych zasad gospodarki odpadami i nie podwyższania opłaty śmieciowej,
  – (sesja) apel o staranie się o środki ministerialne na poszerzenie oferowanych usług w Centrum Nauki i Techniki (po Gim2),
  – interpelacja w sprawie możliwości starania się o pieniądze z rezerwy kryzysowej przez mieszkańców, którzy ucierpieli podczas nawałnicy,
  – zapytanie w sprawie terenów inwestycyjnych w Wodzisławiu.
 • październik 2020
  – (sesja) zgłoszenie poprawki obniżającej do 11,50 zł/m2 podatek od nieruchomości dla działalności zawieszonych,
  – (sesja) zgłoszenie poprawek obniżających podatki od środków transportu do najniższych w Polsce LINK,
  – zapytanie w sprawie budowy studni dla Wichra Wilchwy PISMO i ODP,
  – interpelacja w sprawie równego traktowania klubów sportowych podczas wynajmu boisk i sal gimnastycznych PISMO i ODP,
  – interpelacja w sprawie zamykania wiat śmietnikowych i wyposażenia mieszkańców w klucze PISMO i ODP,
  – interpelacja w sprawie uregulowania zasad parkowania na terenie parkingów osiedlowych PISMO i ODP,
  – list otwarty ws przekazania WCK w ręce stowarzyszenia kulturalnego LINK.
 • listopad 2020
  – (sesja) zgłoszenie poprawek do strategii ochrony środowiska: podlewanie roślin przez SKM deszczówką oraz budowa studni na boisku Wichra Wilchwy,
  – (sesja) sprzeciw wobec braku uzasadnienia podwyżek w mieszkaniach komunalnych,
  – interpelacja w sprawie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w okresie pandemii PISMO i ODP,
  – (komisja) zgłoszenie wniosku o poprawki w uchwałach zwalniających bloki mieszkalne z podatku od nieruchomości za wymianę pieca i ocieplenie,
  – (komisja) sprzeciw wobec braku wsparcia obcokrajowców (brak tłumaczenia urzędowej strony www).
 • grudzień 2020
  – (sesja) zgłoszenie poprawek do budżetu miasta na 2021 rok (przeniesienia na ok. 3 mln zł z administracji na m.in. remonty dróg),
  – interpelacja w sprawie otwarcia sklepu internetowego przez Muzeum w Wodzisławiu Śląskim PISMO i ODP,
  – interpelacja w sprawie przygotowania sali kinowej do spożywania popcornu i picia napojów PISMO i ODP,
  – interpelacja w sprawie możliwości generowania przychodów przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wodzisławiu Śl. PISMO i ODP,
  – interpelacja w sprawie spóźniających się autobusów komunikacji miejskiej PISMO i ODP.
 • styczeń 2021
  – (sesja) przypomnienie o petycji Wodzisław 2.0 ws udostępniania transmisji obrad komisji rady miasta,
  – (sesja) zapytanie o zwolnienie restauratorów z opłacania koncesji na sprzedaż alkoholu w 2021 roku,
  – (sesja) wyrażenie sprzeciwu wobec tuszowania podwyżek czynszów w blokach (2016 r.) i prowadzenia przez miasto gospodarki nieruchomościami,
  – interpelacja w sprawie zmiany zasad parkowania na terenie Wodzisławia Śląskiego PISMO i ODP,
  – interpelacja w sprawie malejącej liczby mieszkańców Wodzisławia Śląskiego na przestrzeni ostatnich 10 lat PISMO i ODP.
 • luty 2021
  – (sesja) wystąpienie w sprawie kryteriów i zasad sprzedaży mieszkań komunalnych z założeniem, że należy sprzedaż jak najwięcej mieszkań,
  – (sesja) wystąpienie w sprawie zbiórki elektrośmieci na wzór zbiórek nakrętek i baterii,
  – udział w Zespole ds. walki ze smogiem w centrum miasta,
  – zaangażowanie się w publikację nagrań z komisji Rady Miasta LINK,
  – wydanie oświadczenia w sprawie sesji nadzwyczajnej LINK,
  – interwencja w sprawie dziur w drogach osiedlowych po zimie, nasadzeń przy bloku WM, wąwozów, podwyżek czynszów w mieszkaniach,
  – zapytanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa i remontu 300 m odcinka ul. Radlińskie Chałupki i os. Przyjaźni. PISMO i ODP.
 • marzec 2021
  – (sesja) wystąpienie w sprawie zmiany kryteriów przydzielania mieszkań komunalnych,
  – (sesja) propozycja przeniesienia 10 tys. zł z puli 20 tys. zł dokarmiania bezdomnych kotów na kastrację zwierząt bezdomnych lub deratyzację,

  – wzięcie udziału w akcji „Sprzątanie Lasów” w Wodzisławiu LINK,
  – (Komisja Strategii) wzięcie udziału w dyskusji w sprawie prac nad Radami Dzielnic LINK,
  – interwencja w sprawie dziur w parkingu na ul. Orzeszkowej, zaśmieconego terenu w wąwozie przy Staszica,
  – interpelacja w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych w Wodzisławiu Śląskim PISMO i ODP,
  – zapytanie w sprawie remontu ul. Słonecznej PISMO i ODP,
  – zapytanie dotyczące postawienia znaku B-1 przy wjeździe na ul. Słoneczną PISMO i ODP,

  – interpelacja dotycząca udziału Miasta w programie „Sportowa Polska” PISMO i ODP,
  – zapytanie w sprawie remontu budynku przy hotelu „Ostrawa” PISMO i ODP
 • kwiecień 2021
  – zapytanie dotyczące powiększenia parkingu między blokami ul. Przemysława 16 i 18 PISMO i ODP,
  – zapytanie w sprawie zasadności umiejscowienia kamer monitoringu miejskiego PISMO i ODP,
  – akcja sprzątania lasu przy Baszcie w ramach Dnia Ziemi LINK.
  – (sesja) wyrażenie sprzeciwu wobec wprowadzenia podatku od postoju na przystanku.
 • maj 2021
  – zapytanie w sprawie budżetu inwestycyjnego „widmo” PISMO i ODP,
  – (sesja) złożenie i pozytywna  opinia dla uchwały w sprawie zwrotu restauratorom pierwszą ratę za koncesję na sprzedaż alkoholu,
  – interwencja w sprawie zaśmiecania terenu na os. 26 Marca oraz w sprawie naprawy pokrywy studzienki na ul. 26 Marca,
  – nagłośnienie tematu doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Witosa LINK,
  – akcja #WSKAŻWRAK na temat porzuconych samochodów w Wodzisławiu Śląskim LINK.
 • czerwiec 2021
  – zapytanie dotyczące straty ponad 136 tys. litrów wody w bloku na Karkoszce. PISMO i ODP,
  – zapytanie ws. poprawy bezpieczeństwa na ul. Syrokomli w Wodzisławiu LINK,
  – wniosek w sprawie zaprzestania wysyłania fizycznych odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
  – interwencje w sprawie koszenia trawników na terenie miasta.
 • lipiec 2021
  – zapytanie dotyczące poprawy stanu ul. PCK przy Publicznym Przedszkolu nr 5 PISMO i ODP,
  – nagłośnienie tematu złego stanu labiryntu w RPR LINK,
  – nagłośnienie tematu możliwego łamania Konstytucji przez władze Wodzisławia ws segregacji sanitarnej LINK.
 • sierpień 2021
  – zapytanie w sprawie lekcji wiedzy o historii Wodzisławia w szkołach podstawowych PISMO i ODP,
  – (sesja) podjęcie tematu terenów zalewowych i budowy zbiorników retencyjnych na terenie Radlina II i Zawady,
  – (komisja) poprawka do uchwały budżetowej, która pozostawia wydatek na modernizację stadionu w 2021 roku,
  – spotkanie z mieszkańcami ws wniosków do budżetu Wodzisławia na 2022 rok.
 • wrzesień 2021
  – interpelacja w sprawie niesprawiedliwego rozliczania godzin w przedszkolach w Wodzisławiu Śląskim PISMO I ODP,
  – powołanie zespołu roboczego ds. określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.
 • październik 2021
  – zapytanie w sprawie wycinki 47 drew na ul. 1000-lecia PISMO i ODP,
  – zapytanie w sprawie poprawienia danych liczbowych na znaku przy ul. Jastrzębskiej PISMO i ODP,
  – zapytanie w sprawie chodnika na ul. 1000-lecia 1-13 PISMO i ODP,
  – (sesja) przegłosowanie likwidacji Gazety Wodzisławskiej – propagandy za publiczne pieniądze
 • listopad 2021
  – zapytanie w sprawie opieszałego remontu ul. 1000-lecia PISMO i ODP,
  – interpelacja dotycząca publikowania listy osób, które otrzymały mieszkania komunalne PISMO i ODP,
  – interpelacja w sprawie różowych skrzynek dla kobiet PISMO i ODP,
  – (sesja) poparcie przejęcia zarządzania RPR przez spółkę Domaro,
  – (sesja) wprowadzenie i przegłosowanie uchwały zwalniającej z podatków od nieruchomości PSP, OSP, kulturę i sport.
 • grudzień 2021
  – (sesja) przegłosowanie budżetu Miasta wraz z przyjętymi wnioskami: wiata przystankowa na 100-lecie Odry, zakup kamery mobilnej, remont PCK i Piastowskiej,
  – apel o przejęcie i remont wewnętrznej ul.Prusa (za pawilonami przy ul.JPII).
 • styczeń 2022
  – (sesja) sprzeciw wobec braku oddziału Montessori i prywatnej edukacji w strategii rozwoju oświaty w Wodzisławiu,
  – (komisja) zapytanie w sprawie stanu targowiska na ul.Bogumińskiej i możliwości wykupu terenu LINK,
  – spotkanie w sprawie wypracowania strategii rozwoju miasta,
  – interpelacja dotycząca świadczenia przez PSZOK odpłatnej usługi odbioru odpadów PISMO i ODP ,
  – zapytanie w sprawie umieszczenia kosza na śmieci przy schodach w wąwozie przy ul. Radlińskiej/26 Marca PISMO i ODP,
  – interwencja w sprawie porzuconych opon na Pl.Zwycięstwa i porzuconego auta na ul.Daszyńskiego.
 • luty 2022
  – (sesja) inicjatywa przesunięcia 150 tys. zł z przeciwdziałania alkoholizmowi na promocję zdrowego trybu życia podczas zawodów sportowych
  – (sesja) sprzeciw wobec „obchodzenia prawa” przez urzędników ws. Gazety Wodzisławskiej,
  – interpelacja w sprawie zamontowania w Wodzisławiu „kotomatu” na pokarm dla wolno żyjących kotów PISMO i ODP,
  – interpelacja w sprawie bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych w Wodzisławiu Śląskim PISMO i ODP,
  – interpelacja w sprawie pomników przed Pałacem Dietrichsteinów PISMO i ODP,
  – interwencja dotycząca przycinki drzew przed okresem lęgowym,
  – zgłoszenie uszkodzonej nawierzchni na ulicy 26 Marca skrzyżowanie z ul. Radlińską,
  – apel do starosty wodzisławskiego ws. nieprzenoszenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do Radlina LINK.
 • marzec 2022
  – (sesja) napisanie i przegłosowanie uchwały dot. wymogów Raportu o stanie miasta,
  – interpelacja ws. obsadzenia roślinami chodników przy murach kamienic,
  – interpelacja w sprawie schronów dla ludności cywilnej PISMO i ODP
  ,
  – interpelacja ws. zgłoszenia inwestycji sportowych do programu Sportowa Polska PISMO i ODP,
  – interpelacja dotycząca miejsc dla uchodźców w SP28 PISMO i ODP,
  – współorganizacja konkursu malarskiego „100 lat Odry Wodzisław” LINK.
 • kwiecień 2022
  – (sesja) przeciw wobec podwyższenia opłaty śmieciowej dla przedsiębiorców,
  – (komisja) poparcie wdrożenia alternatywnych form nauczania w Wodzisławiu,
  – zorganizowanie konkursu malarskiego z okazji 100-lecia Odry Wodzisław i sfinansowanie nagród LINK,
  – sprzeciw wobec opłacania schroniska dla bezdomnych, oddalonego od Wodzisławia o 50km LINK,
  – zapytanie dotyczące ofert pracy na stanowiska urzędnicze i jakości pracy w Urzędzie Miasta PISMO i ODP,
  – interpelacja ws. w sprawie obsadzenia roślinami chodników przy murach kamienic PISMO i ODP.
  [/su_spoiler]
 • maj 2022
  – interwencja ws. chodnika przy PP nr 3 na ul. Prusa,
  – petycja do Premiera RP ws. wprowadzenia Bezwarunkowej Likwidacji Podatku Dochodowego” w Wodzisławiu Śląskim LINK,
  – interpelacja ws. odmów wynajęcia RPR, rynku i Balatonu na festyny i imprezy dla mieszkańców PISMO i ODP,
  – zapytanie ws. publikacji spraw poruszanych w punkcie „wolne głosy i wnioski” PISMO i ODP.
 • czerwiec 2022
  – (sesja) wyjaśnienie braku wotum zaufania dla Prezydenta Miasta LINK,
  – pismo do Ministra Wosia z pytaniami ws. nieprzyznania Miastu Wodzisław 30 mln zł za błędy formalne LINK,
  – interwencja ws. zmiany podejścia urzędników do błędów formalnych wz. z wpadką UM w Wodzisławiu na 30 mln zł LINK,
  – interpelacja ws. działań obniżających opłatę śmieciową PISMO i ODP,

  – zapytanie dotyczące obsadzenia kępy i wypielenia okolicy parkingu przy ul. 26 Marca PISMO i ODP.
 • lipiec 2022
  – nagłośnienie działalności Pana Artura Drzazgi w zakresie opieki nad osobami bezdomnymi w Wodzisławiu LINK,
  – (sesja) wprowadzenie i przegłosowanie wdrażania alternatywnych metod nauczania (Montessori, waldorfska, daltońska i innych) w szkołach w Wodzisławiu LINK,
  – zapytanie dotyczące działań poprawiających bezpieczeństwo przy barze na ul. PCK PISMO i ODP.
 • sierpień 2022
  – nagłośnienie działalności Pana Artura Drzazgi w zakresie opieki nad osobami bezdomnymi w Wodzisławiu LINK,
  – (sesja) stanowisko ws. stadionu miejskiego jako obiektu piłkarskiego z budową bieżni na innym obiekcie, np. „Gliniance”,
  – (sesja) zgłoszenie uchwały nadającej nazwę stadionowi „Stadion Aleja”,
  – rozstrzygnięcie konkursu malarskiego na 100-lecie Odry Wodzisław LINK,
  – 3h spotkanie zespołu ds. ustalenia warunków przetargu na modernizację stadionu miejskiego,
  – wnioski do budżetu Miasta Wodzisławia na 2023 rok LINK,
  – interpelacja ws bramy powitalnej z okazji 100-lecia wkroczenia Wojsk Polskich do Wodzisławia PISMO i ODP,

  – zapytanie zapytanie ws ogrodzenia placu zabaw i postawienia wybiegu dla psów w wąwozie przy ul. PCK PISMO i ODP.

Pracę radnego opisuję szczegółowo na stronie na Facebooku, zapraszam do śledzenia: facebook.com/lukaszLUKchrzaszcz

Kontakt
Tel. 732-011-561