Łukasz Chrząszcz – radny miasta Wodzisław Śląski na lata 2018-2023

łukasz chrząszcz radny

Nazywam się Łukasz Chrząszcz i mam 30 lat. Jestem mężem Weroniki i tatą 7-letniego Piotrka.

Wykształcenie

Ukończyłem Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na kierunku zarządzanie, a wcześniej I Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim im. 14 Pułku Powstańców Śląskich.

Działalność zawodowa

Prowadzę firmę w branży internetowej. Mój serwis Managero.pl pomógł setkom Polaków otworzyć lokal gastronomiczny. Piszę blog biznesowo-wolnościowy niepoddawajsie.pl, na którym dzielę się doświadczeniami i wiedzą.

Działalność NGO i hobby

Od 2010 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Sympatyków Odry Wodzisław, w 2011 roku byłem jednym z założycieli KP Odra 1922. Sport spełnia ważną rolę w moim życiu. Hobbystycznie strzelam, gram w tenisa i unihokeja. Z rodziną chodzimy na mecze Odry Wodzisław oraz polskiej kadry.

Współtworzę wolnościowy ruch obywatelski Wodzisław 2.0 i jestem prezesem partii Wolność w okręgu rybnickim. Lubię kreować wolnościowe reformy do realizacja na terenie samorządu, np. obniżenie podatku dochodowego na poziomie miasta lub crowdfunding zamiast urzędniczych dotacji.

W życiu staram się kierować filozofią obiektywistyczną Ayn Rand. Moja ulubiona książka to Atlas Zbuntowany.

Praca w Radzie Miasta Wodzisławia:

 • grudzień 2018:
  – interpelacja ws. remontu zegara na stadionie miejskim MOSiR,
  – zatrzymanie podwyżek podatków od nieruchomości proponowanych przez Prezydenta i obniżenie stawki dla przedsiębiorców do najniższej spośród okolicznych miast,
  – wniosek o usunięcie ze strony UM nieaktualnych rozkładów jazdy autobusów,
  – sprzeciw wobec przyjmowaniu najdroższej oferty na komunikację miejską, wykraczającej poza plany finansowe miasta. Autorska propozycja powołania spółki miejskiej, dzięki której nowoczesne autobusy byłyby własnością miasta, i rozpisanie nowego przetargu dostosowanego do możliwości finansowych miasta,
  – wstawienie się za mieszkańcami ul. Sosny, którzy ws. zmiany nazwy ulicy zostali postawieni przed faktem dokonanym z winy UM.
 • styczeń 2019
  – interpelacja ws. przejęcia w utrzymanie przez Miasto na okres zimowy dróg powiatowych od 2020 roku,
  – wniosek o rozpoczęcie prac nad nowym statutem MOSiR,
  – przygotowanie uchwały zwalniającej z podatku od nieruchomości nowe inwestycje na terenie Wodzisławia – przegłosowana na styczniowej sesji,
  – interpelacja ws. przetłumaczenia na języki czeski i niemiecki podstrony Urzędu Miasta dedykowanej inwestorom,
  – interpelacja ws. dostosowania rozkładu jazdy i przebiegu linii komunikacji miejskiej do oczekiwań mieszkańców oraz upublicznienie raportu z konsultacji z mieszkańcami,

  – wstawienie się za mieszkańcami pozbawionymi dojazdu do pediatry POZ przeniesionego do Rydułtów (przywrócenie pediatry do Wodzisławia lub utworzenie linii autobusowej spod szpitala w Wodzisławiu pod szpital w Rydułtowach).
 • luty 2019
  – interpelacja ws. złego stanu skweru znajdującego się naprzeciw Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Daszyńskiego,
  – interpelacja ws. zorganizowania konkursu na wspieranie działań Miasta w dziedzinie ekologii (edukacja społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów i palenia od góry),
  – wniesienie poprawki skutkującej przyjęciem petycji ws. wprowadzenia strefy „Piwa pod chmurką” na terenie rekreacyjnym z grillami w RPR „Trzy Wzgórza”.
 • marzec 2019
  – spotkanie z mieszkańcami w restauracji „Pod Arkadami”,
  – interpelacja dotycząca złego stanu podjazdów dla wózków na schodach pomiędzy ul. 1000-lecia i ul. Piastowską,
  – interpelacja ws. udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej umów podpisywanych przez Miasto z podmiotami zewnętrznymi,
  – sprzeciw wobec podwyżek opłat za śmieci: propozycja rozdzielenia przetargu na bloki i pozostałe nieruchomości, przejście na system in-house w którym miejska spółka wywozi śmieci po kosztach oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości mieszkańców domów jednorodzinnych nieprodukujących popiołu,
  – wniosek o powołanie społecznego zespołu ds. walki ze smogiem, w którego skład wejdą m.in. niezależni
  specjaliści.
 • kwiecień 2019
  – zapytanie w związku z usadowieniem 39 betonowych donic na trawniku przy ul. Bogumińskiej w ramach „rozwoju terenów zielonych”,
  – inicjatywa wspólnej akcji z radnym Mariuszem Blazym (Głos Pokoleń) ws. rozwoju miejsc parkingowych w Wodzisławiu,
  – interpelacja dotycząca uaktualnienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, przez którą wiele rodzin nie może rozpocząć budowy domu, a firmy inwestycji,
  – sprzeciw wobec przeniesienia 32600 zł z dotacji na sport na imprezę Octoberfest,
  – zapytanie w sprawie skandalicznego stanu drogi ul. Prusa i przylegających do niej parkingów,
  – zapytanie w sprawie niezgodnego z prawem wykorzystywania pieca w budynku przy ul. Marklowickiej 17,
  – sprzeciw wobec niesprawiedliwym zasadom opłaty śmieciowej, na mocy której mieszkańcy bloków i domów ogrzewanych gazem, będą ponosić koszty wywozy popiołu którego nie produkują. Propozycja osobnego przetargu na wywóz śmieci dla domów i bloków i obniżenie podatku od nieruchomości dla dla domów ogrzewanych gazem, 
  – zapytanie w sprawie parkowania samochodów w miejscu ciągu komunikacyjnego dla pieszych na przeciwko Biblioteki Publicznej.
 • maj 2019
  – interpelacja w sprawie umieszczenia na stronie investin.wodzislaw-slaski.pl informacji o aktualnej uldze podatkowej dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis,
  – wyrażenie sprzeciwu wobec zwiększania zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy i wskazanie wątpliwości co do sensu jego istnienia w dobie powszechnego Internetu, minimalnego bezrobocia i ogromnego zadłużenia powiatu wodzisławskiego,
  – zapytanie w sprawie budowy podjazdów na schodach prowadzących z os. Dąbrówki na Rodzinny Park Rozrywki “Trzy Wzgórza”,
  – poparcie listu otwartego stowarzyszenia Wodzisław 2.0 w sprawie odstąpienia od utworzenia strefy piwa pod chmurką na terenie RPR.
 • czerwiec 2019
  – interpelacja w sprawie działań przeciwpowodziowych na terenie Radlina II (Potok Radliński),
  – zapytanie na prośbę mieszkańców ul. Wyszyńskiego – blok obok Liceum Ogólnokształcącego nr 2, w sprawie możliwości wycięcia lub przesadzenia pobliskiego drzewa,
  – sprzeciw wobec udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta, z powodu braku zdecydowanych działań w zakresie walki ze smogiem, odśnieżania dróg, obniżania podatków i modernizacji stadionu,
  – zapytanie w sprawie możliwości znakowania rowerów przez straż miejską,
  – sprzeciw wobec traktowania Funduszu Inicjatyw Społecznych jako odpowiednika budżetu obywatelskiego – wyjaśnienie,
  – wyrażenie wątpliwości dla braku umieszczenia stacji rowerowych w dzielnicach ościennych Wodzisławia: Radlin II, Kokoszyce, Zawada, Jedłownik, w ramach planowanego „Wodzisławskiego Roweru Miejskiego”.
 • lipiec 2019
  – interpelacja w sprawie możliwości uprzątnięcie terenu za garażami przy ul. Waryńskiego i wykonania izolacji tychże garaży,
  – zapytanie w sprawie ufundowania przez Prezydenta Miasta tyt dla pierwszoklasistów z „Katolika”,
  – zapytanie w sprawie warunków korzystania z miejskich boisk typu „Orlik”,
  – głosowanie przeciwko podwyższeniu opłat za śmieci dla mieszkańców Wodzisławia i wskazanie rozwiązań, jakie miasto powinno podjąć na przyszłość,
  – interpelacja w sprawie zaopatrzenia mieszkańców nieruchomości wielolokalowych w torby do segregacji śmieci.
 • sierpień 2019
  – interpelacja w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta,
  – interpelacja w sprawie podlewania nowo zasadzonych drzew w Wodzisławiu Śl.,
  – wyrażenie wątpliwości wobec wydawania prawie pół mln zł z UE na program dla 25 osób, w ramach którego m.in. 12 osób ma podnieść kwalifikacje,
  – przedstawienie poprawek radnych do budżetu, w tym poprawka dotycząca remontu ul. 1000-lecia 1-11,
  – interpelacja w sprawie wydatkowania środków na promocję miasta,
  – wskazanie na nieopiniotwórczą praktykę miejskiej gazety, prezentującej w większości jednostronne wiadomości,
  – zapytanie w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu po muszli koncertowej w wodzisławskim parku,
  – interpelacja dotycząca przejścia dla pieszych przy ul. 26 Marca na wysokości parkingu przy szpitalu,
  – interpelacja w sprawie nagminnego zakłócania porządku i ładu publicznego przy ul. B.Prusa za barem „Rena”.

Pracę radnego opisuję szczegółowo na stronie na Facebooku, zapraszam do śledzenia: facebook.com/lukaszLUKchrzaszcz

Kontakt
L.Chrzaszcz@wodzislaw20.pl
Tel. 732-011-561