List otwarty ws. funkcjonowania WCK w Wodzisławiu

Wakat na stanowisku dyrektora WCK jest dobrym momentem na zastanowienie się nad modelem działania WCK. Publikujemy list otwarty do Prezydenta Wodzisławia ws. naszych propozycji zmian w funkcjonowaniu WCK.


Szanowny Panie Prezydencie!

w związku z wakatem na stanowisku Dyrektora WCK zwracamy się z propozycją zmiany funkcjonowania Wodzisławskiego Centrum Kultury. Idąc z duchem czasu i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego proponujemy powierzenie opieki nad WCK organizacji pozarządowej. Mamy w Wodzisławiu stowarzyszenia kulturalne, które działają prężnie pozyskując środki zewnętrze na realizację swoich pomysłów.

Dodatkowym argumentem jest możliwość oszczędności – stowarzyszenia działają na zasadach wolontariatu. Można sobie wyobrazić o ile drożej kosztowałoby utrzymanie miejskich boisk i schroniska dla zwierząt, gdyby nie zarządzały nimi organizacje z sektora NGO.

Prawnie jest możliwe by w drodze przetargu powierzyć zarządzanie instytucją kultury organizacji pozarządowej. Mógłby to być bodziec do rozwoju kultury, która działa najlepiej gdy jest oddolna i niezależna od władz tak państwowych jak i samorządowych.

Za zarząd Wodzisław 2.0 – Kacper Biernacki, Bartosz Młotek
Radny miejski Wodzisław 2.0 – Łukasz Chrząszcz

3.5/5 - (6 votes)