137 wniosków mieszkańców i radnych do budżetu na 2021 rok. Przyjętych – 0

137 wniosków zgłosili mieszkańcy, organizacje NGO i radni do budżetu Wodzisławia na 2021 r. Prezydent przyjął 0 (słownie: ZERO). Publikujemy całą listę.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta:

Radni, komisje Rady Miejskiej, kluby radnych, organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta oraz mieszkańcy mogą w terminie do 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy składać do Prezydenta Miasta uzasadnione wnioski dotyczące realizacji zadań proponowanych do uwzględnienia w projekcie uchwały budżetowej.

Tak też się stało w tym roku. Do Prezydenta Miasta złożonych zostało 137 wniosków. Wnioski złożyli zarówno radni, organizacje NGO działające na terenie Miasta jak i mieszkańcy. Żaden z wniosków nie został wpisany do budżetu na 2021 rok (2 wnioski pokryły się z pracami wykonanymi w 2020 roku).

Uzasadnieniem braku remontu ul. Minorytów jest konieczność przebudowania mostu, który nie mieści się na tej ulicy.

W tym miejscu pojawia się pytanie, czy tłamszenie w zarodku zaangażowania mieszkańców jest dobre dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego? Nie trudno się domyślić, że mieszkańcy widząc podejście władz zrezygnują z wysyłania wniosków na następny rok.

Nie da się zrealizować wszystkich pomysłów. To jest oczywiste, bowiem Miasto ma ograniczone możliwości finansowe. Nie mniej warto wiedzieć, że Pan Prezydent nie zaproponował w budżecie na 2021 rok nawet budżetu obywatelskiego. Wpływ mieszkańców na budżet Miasta będzie zatem maksymalnie ograniczony.

Lista z wnioskami do budżetu na 2021 rok

Lista 137 zgłoszonych wniosków do budżetu: LINK
(Lista posiada zamazane dane osobowe mieszkańców zgłaszających wnioski, za wyjątkiem radnych i organizacji NGO)


Tymczasem mamy dla Ciebie prosty test, który wyjaśnia, dlaczego ludzie nie chcą angażować się w zmianę swojego otoczenia. Sprawdź sam:

Budżet Wodzisławia Śląskiego w 2020 roku ma wynieść ok. 265 milionów złotych. Czy wiesz, o jakim procencie tej kwoty – jako mieszkaniec – możesz decydować? Pomyśl chwilę. Czy jest to 5%, 15%, a może 1%?

Chcemy zmienić Wodzisław poprzez oddolne akcje społeczne i skuteczne oddziaływanie na lokalne władze. Jeśli cenisz wolność i postawę obywatelską – dołącz do nas. Napisz: kontakt@wodzislaw20.pl

5/5 - (1 vote)