Po Walnym Zebraniu – zmiany w stowarzyszeniu Wodzisław 2.0

4 listopada odbyło się Walne Zebranie stowarzyszenia Wodzisław 2.0. Wybrano nowy zarząd oraz zmieniono niektóre punkty Regulaminu stowarzyszenia.

Walne Zebranie stowarzyszenia Wodzisław 2.0 rozpoczęło się od podsumowania ostatniego roku działalności. Sprawozdanie złożył Prezydent stowarzyszenia Kacper Biernacki.

Wybór władz stowarzyszenia na kadencję 11.2020 – 11.2022

Najważniejsza informacja to wybór nowych władz stowarzyszenia. Przewodnictwo nad stowarzyszeniem objął Bartosz Młotek, który zmienił na tym stanowisku Kacpra Biernackiego. Dotychczasowy Prezydent stowarzyszenia obejmie stanowisko członka zarządu. Skład stowarzyszenia uzupełnia wiceprzewodniczący Krzysztof Widenka.

Zmieniono także nazewnictwo stanowiska Prezydenta na Przewodniczącego. Nowy zarząd stowarzyszenia został powołany na 2 lata.

Nowy zarząd stowarzyszenia Wodzisław 2.0

  • Przewodniczący (sekretarz) – Bartosz Młotek
  • Wiceprzewodniczący (skarbnik) – Krzysztof Widenka
  • Członek zarządu – Kacper Biernacki

Dziękujemy za wkład pracy na rzecz stowarzyszenia dotychczasowym członkom zarządu, a w szczególności za przewodnictwo nad stowarzyszeniem Prezydentowi Kacprowi Biernackiemu.

Następny wybór zarządu odbędzie się na zebraniu walnym w listopadzie 2022 roku, przed rokiem wyborczym.

3 cele zarządu na nową kadencję

Do najważniejszych celów nowego zarządu należą:

  1. Start w wyborach do Rad Dzielnic Wodzisławia
  2. Realizacja umowy partnerskiej z Urzędem Miasta nt. pozyskiwania inwestorów
  3. Angażowanie się w społeczne problemy mieszkańców

Zmiany w Regulaminie (statucie) stowarzyszenia

Najważniejsze zmiany w Regulaminie stowarzyszenia Wodzisław 2.0 dotyczą:

  1. dodania punktu mówiącego o możliwości zorganizowania Zebrania Członków z pomocą środków komunikacji na odległość (m.in. telekonferencja, wideokonferencja),
  2. jednoosobowej reprezentacji stowarzyszenia przez każdego z członków zarządu,
  3. zmniejszenia składu zarządu do 3 osób: przewodniczący który pełni funkcję sekretarza, wiceprzewodniczący który pełni funkcję skarbnika oraz członka zarządu.

Zmiany mają na celu przystosowanie działania stowarzyszenia do obecnych warunków oraz przyspieszenie decyzyjności.

Mieszkańców zainteresowanych działaniem w ramach stowarzyszenia Wodzisław 2.0 zapraszamy do kontaktu: kontakt@wodzislaw20.pl

4/5 - (4 votes)