Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Wodzisław 2.0 jest obywatelskim ruchem miejskim zrzeszającym ludzi, którzy chcą mieć wpływ na miejsce, w którym żyją.

Naszym głównym celem jest rozwój i modernizacja Wodzisławia Śląskiego oraz wysoka jakość życia mieszkańców.

zarząd wodzisław 2.0
Zarząd Wodzisław 2.0

Chcemy zmieniać Wodzisław poprzez oddolne akcje społeczne i zaangażowanie w działalność samorządu – dołącz do nas!

Jednoczymy ludzi o różnych sympatiach politycznych, pochodzących z różnych środowisk lokalnych.

Wybory samorządowe Wodzisław ŚLąski 2024

Łączy nas wolność w wyrażaniu poglądów i postawa obywatelska. Ponad arbitralność urzędników cenimy samodecydowanie. Ponad interwencjonizm i redystrybucję – ludzkie działanie, oddolne inicjatywy i przedsiębiorczość.

Grupa kobiet Wodzisław 2.0
Grupa kobiet Wodzisław 2.0

Nasze cele to między innymi:

 • promowanie idei „prawa mieszkańców do miasta”, społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji miejskiej,
 • identyfikacja problemów lokalnych oraz udzielanie wsparcia w ich rozwiązywaniu,
lodówka społeczna wodzisław
Członkowie Wodzisław 2.0 spontatnicznie sprzątają lodówkę społeczną na os. 30-lecia
 • wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych i sąsiedzkich,
 • wspieranie i inicjowanie działań, które wpływają na poprawę standardów funkcjonowanie miasta, w szczególności poprzez wysoką jakość usług publicznych,
 • promowanie idei jawności i przejrzystości procedur i działań władz miasta,
nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla dzieci wodzisław
Członkowie Wodzisław 2.0 z apelem o powrót do Wodzisławia Nocnej i Świątecznej Opieki dla dzieci
 • promowanie idei odpowiedzialnego społecznie biznesu oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości,
 • promowanie prowadzenia racjonalnej polityki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego,
opieka nocna dla dzieci wodzisław śląski
Radni Wodzisław 2.0 w kadencji 2018-2023
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony i zachowania środowiska naturalnego, a w szczególności zieleni miejskiej i czystości powietrza
sprzątanie szachty wodzisław 2023 aa
Cyklicznie sprzątamy lasy w Wodzisławiu
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwoju komunikacji publicznej,
 • wspieranie i prowadzenie działalności charytatywnej,
bank żywności dla ukraińców wodzisław śląski
Wspieramy zbiórki charytatywne w Wodzisławiu
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji oraz rozwoju świadomości lokalnej.
Członkowie Wodzisław 2.0 podczas sprzątania grobów osób bezdomnych
Członkowie Wodzisław 2.0 podczas sprzątania grobów osób bezdomnych

Tak zmieniamy Wodzisław!

Chcemy zmieniać Wodzisław poprzez oddolne akcje społeczne i zaangażowanie w działalność samorządu.

Zastanawiasz się, czy warto do nas dołączyć?
Tak, również jesteśmy zapracowani i tak samo jak Ty nie mamy dużo czasu 😉
Działamy na tyle, na ile potrafimy.

DOŁĄCZ DO NAS!

PS. Organizujemy również wewnętrzne integracje 🙂

walne zebranie wodzisław 2.0