Kim jesteśmy

Wodzisław 2.0 to wolnościowy ruch obywatelski, który zrzesza ludzi o  zbliżonych poglądach wolnorynkowych. Naszym celem jest realna zmiana Wodzisławia Śląskiego w żyjące i przyjazne miasto.

Tak zmieniamy Wodzisław!

W bardzo krótkim czasie zjednoczyliśmy ludzi o różnych sympatiach politycznych, pochodzących z różnych środowisk lokalnych. To, co nas łączy, to wolność i postawa obywatelska. Ponad arbitralność urzędników cenimy samodecydowanie. Ponad interwencjonizm i redystrybucję –  ludzkie działanie, oddolne inicjatywy i przedsiębiorczość.

Chcemy zmienić Wodzisław poprzez oddolne akcje społeczne – dołącz do nas!