Smog oraz stan dróg w Wodzisławiu – interwencja Wodzisław 2.0

Smog i stan dróg w Wodzisławiu to najważniejsze tematy tej zimy. Działacze stowarzyszenia Wodzisław 2.0 zaangażowali się w te kwestie, korzystając z interpelacji radnego oraz konsultacji społecznych.

I. Stan dróg w Wodzisławiu

Łukasz Chrząszcz – radny Wodzisław 2.0, złożył interpelację do Prezydenta Miasta w sprawie poprawy stanu dróg w Wodzisławiu.

Dostaję od Was wiadomości o skandalicznym stanie dróg w Wodzisławiu (np. Wałowa, Radlińska, Chrobrego, Matuszczyka). Za odśnieżanie i posypywanie dróg w mieście odpowiadają aż 4 podmioty. W praktyce wygląda to tak, że gdy miejski traktor jedzie z jednej ulicy na drugą to podnosi pług, aby przypadkiem nie odśnieżyć drogi powiatowej. I na odwrót. Jak u Barei 🙂

W wielu miastach poradzono sobie z tym. Np. w Radlinie miasto przejęło od powiatu utrzymanie dróg powiatowych i dostaje na ten cel dotację z powiatu. Wszystkie drogi w mieście odśnieża miasto i mieszkańcy nie muszą sprawdzać, do kogo dzwonić. Mając na uwadze Wasze skargi i doświadczenia innych samorządów, wystosowałem dzisiaj interpelację do Pana Prezydenta.

Wniosłem o zbadanie finansowych i technicznych możliwości przejęcia w utrzymanie od 2020 roku dróg powiatowych na terenie Wodzisławia, na podobnych zasadach jak zrobił to Radlin.

Poprosiłem też o wykonanie audytu w Służbach Komunalnych Miasta, czy środki finansowe przeznaczone na realizację „Akcji Zima” są wystarczające. Słyszałem plotki, że pieniądze w SKM się kończą, a mamy przecież dopiero styczeń! Mam nadzieję, że przepłacenie za przetarg na komunikację nie spowoduje braku środków na utrzymanie dróg.Łukasz Chrząszcz

 

Treść interpelacji:

interpelacja stan dróg w Wodzisławiu

II. Projekt uchwały walki ze smogiem

W ramach konsultacji społecznych, Kacper Biernacki przedstawił pisemnie stanowisko stowarzyszenia na temat projektu uchwały walki ze smogiem. Stanowisko zawiera opinię dotyczącą treści uchwały oraz propozycje zmian.

Opinia:

1. Uwagi odnośnie podstawy prawnej programu oraz aspektów prawnych regulujących ochronę powietrza: – pominięcie dyrektywy Ecodesign, która będzie obowiązywać od 2020 roku, zatem przez większość czasu założonego w uchwale – pominięcie paragrafu 8 punktu 2 UCHWAŁY NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. – ustawa nie wymusza wymiany instalacji, jeśli zostały przeprowadzone odpowiednie modernizacje. Otwiera to drogę to tańszej i szybszej walki ze smogiem

2. Uwagi odnośnie punktu V: Z danych nie wynika jakoby jakość powietrza na terenie miasta w latach 2014-2018 się poprawiła. Jedynym parametrem wskazującym na poprawę jakości jest „liczba dni przekroczeń poziomu dopuszczalnego PM10” – pod warunkiem wyłączenia z wykresu dwóch ostatnich miesięcy roku 2018 – czyli de facto sezonu grzewczego. PM10 jest najbardziej widocznym elementem smogu, jednak nie najbardziej szkodliwym. Wykresy pozostałych szkodliwych emisji (tlenków siarki, tlenków azotu, benzo(a)pirenu, pyłów PM2,5) nie pozostawiają wątpliwości – jakość powietrza w żaden sposób nie ulega poprawie. Wyciąganie wniosków na podstawie jednego parametru (do tego niepełnego) jest bezpodstawne.

3. Uwagi do punktu X: Za rozbudowę sieci gazowej odpowiadają podmioty zewnętrzne. Nie jest właściwym zatem obniżanie wysokości dotacji w czasie dla zabudowy kotła gazowego. Mieszkańcy, którzy chcą podłączyć gaz, niestety rozbudowa sieci w ich rejonie jest planowana np. na rok 2021 lub później są z automatu skazani na mniejsze dofinansowanie, co jest co najmniej nie etyczne. Kolejną sprawą jest wysokość dotacji – jedna z najniższych w regionie. Jest to o tyle istotne, że szczególnie przy przejściu na ogrzewanie gazowe, czy pompę ciepła (bardziej ekologiczne niż piec 5 klasy) istnieje konieczność nie tylko wymiany samego pieca, ale również instalacji. Nawet przy likwidacji „kopciucha” na rzecz pieca 5 klasy trzeba wymienić wkład kominowy – jest to znaczny wydatek, którego dotacja już nie pokryje.

Podsumowując: Projekt oparty jest o niewłaściwe dane i błędne założenia, nie uwzględnia pełnej sytuacji prawnej w czasie jego trwania, kwoty dotacji są nieadekwatne do rzeczywistych kosztów modernizacji kotłowni, grupa docelowa jest zbyt mała. Biorąc pod uwagę, że Wodzisław Śląski zdobywa podium wśród najbardziej zanieczyszczonych miast Europy nie wystarczające jest stworzenie miernego projektu walki ze smogiem. Jesteśmy na szarym końcu, a utrzymujemy tempo zmian na poziomie minimalnego minimum. Jeśli chcemy dogonić czołówkę najczystszych miast, musimy biec szybciej niż lider.Kacper Biernacki

Proponowane rozwiązania:

1. Walkę ze smogiem w Wodzisławiu powinniśmy rozpocząć od konkretnych badań nie tylko skutków, ale przede wszystkim przyczyn zanieczyszczeń:
wysokie tło zanieczyszczeń PM10 w miesiącach letnich oraz brak poprawy jakości powietrza mimo modernizacji (według danych z projektu uchwały) 12,5% kotłowni na terenie miasta może wskazywać na fakt, że emisje zewnętrzne mają znaczny wpływ na jakość powietrza w mieście. Wyniki takich badań otworzyły by drogę do wymuszania zmian działań dużych emitentów zanieczyszczeń, chociażby elektrowni w Dziećmorowicach, koksowni w Radlinie, czy innych – w ostateczności do uzyskiwania odszkodowań za
szkodliwe emisje.

2. Projekt powinien być dostosowany do realnych potrzeb, możliwości i oczekiwań mieszkańców – jest wiele możliwości przeprowadzenia dokładnego audytu źródeł ogrzewania. Badania ankietowe to niezbędne minimum.


3. W ramach dodatku energetycznego i ryczałtu do opału miasto może prowadzić profilaktykę – preferując paliwa bezemisyjne, lub dodatki do paliw emisyjnych likwidujące szkodliwe emisje.


4. Wodzisławski projekt walki ze smogiem powinien uwzględnić niskokosztowe modernizacje kotłowni węglowych, aby przyspieszyć i ułatwić likwidację szkodliwej niskiej emisji.


5. Kwoty wsparcia powinny być dostosowane do rzeczywistych rynkowych kosztów modernizacji instalacji i zostać ustalone na znacząco wyższym poziomie.


6. Organizacja spotkań informacyjnych w sprawie pozostałych programów – jasne i klarowne informacje dla mieszkańca oraz pomoc urzędników przy wypełnianiu wniosków i pozyskiwaniu dotacji z innych programów.


7. Przykład z UM – kategoryczne zaprzestanie szkodliwej emisji w budynkach zarządzanych przez miasto – natychmiast, w bieżącym sezonie grzewczym.Kacper Biernacki

5/5 - (2 votes)