Rozpoczęły się Lekcje Ekonomii dla Młodzieży w wodzisławskim 1LO

Uczniowie I LO w Wodzisławiu Śląskim na lekcjach przedsiębiorczości usłyszeli w ciekawej formie o historii i cechach pieniądza, inflacji, deflacji…

LEM czyli Projekt Lekcje Ekonomii dla Młodzieży powstał z wizji połączenia predyspozycji dwóch organizacji o różnym potencjale. Pierwszą z nich, posiadającą duże możliwości organizacyjne jest Stowarzyszenie KoLiber, natomiast druga – Instytut Misesa to prężnie rozwijająca się instytucja naukowa i wydawnicza.

Ze wspólnej idei powstał projekt, którego głównym celem jest zaznajomienie uczniów z podstawami nauki ekonomii oraz kształcenie przyszłej elity intelektualnej i biznesowej, która będzie przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki.

W rolę nauczyciela wcielił się członek stowarzyszenia Wodzisław 2.0 Aleksander Wala, dyrektor naukowy w Instytucie Ekspertyz Ekonomicznych w Katowicach oraz właściciel firmy rachunkowo-księgowej Warido.

Uczniów i pracowników szkół ponadpodstawowych (ponadgimanzjalnych), chcących zorganizować u siebie taką lekcję, zapraszamy do kontaktu: kontakt@wodzislaw20.pl

DZIAŁAJ Z NAMI – WSTĄP DO WODZISŁAW 2.0

5/5 - (1 vote)