Czy mieszkańcy Wodzisławia zyskają więcej władzy w mieście?

Aby wnieść uchwałę obywatelską pod obrady rady miejskiej, trzeba obecnie zebrać 1000 podpisów. Stowarzyszenie Wodzisław 2.0 proponuje zmniejszenie tej liczby do 300 podpisów.

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jest jedną z najważniejszych form demokracji bezpośredniej i pozwala mieszkańcom na zgłaszanie własnych projektów uchwał. 

Propozycja Wodzisław 2.0

Rok 2018 jest rokiem powszechnej dekomunizacji. Uważamy, że od zmiany nazw ulic o wiele ważniejsza jest zmiana prawa na bardziej wolnościowe. Prawo powinno ułatwiać budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Między innymi dlatego proponujemy zmianę progu liczby podpisów pod ustawą obywatelską i określenie jej na poziomie 300 mieszkańców Wodzisławia Śląskiego.

W tym celu członkowie stowarzyszenia napisali uchwałę, która ma zwiększyć partycypację mieszkańców w stanowieniu władzy w mieście. Autorami uchwały są: Kacper Biernacki – prezydent stowarzyszenia Wodzisław 2.0 oraz Łukasz Chrząszcz – prezes okręgu partii Wolność i członek stowarzyszenia Wodzisław 2.0.

Uchwała została przekazana na ręce radnego Dezyderiusza Szwagrzaka, który pozytywnie zaopiniował inicjatywę i złożył uchwałę w biurze podawczym Rady Miasta Wodzisławia.

Jak jest obecnie

Obowiązujący Statut Miasta Wodzisław Śląski przyznaje inicjatywę uchwałodawczą mieszkańcowi Wodzisławia posiadającemu czynne prawo wyborcze, którego wniosek poparło co najmniej 1000 innych mieszkańców Wodzisławia posiadających czynne prawo wyborcze.

Próg ten jest zdecydowanie za wysoki, o czym świadczy brak tego typu uchwał na przestrzeni ostatnich lat. Koszt i wysiłek mieszkańców jest zbyt wielki, aby podejmowali oni inicjatywę w tym zakresie, gdy radni mogą w jednej chwili odrzucić taki projekt uchwały.

Przykłady innych miast

Wodzisław Śląski, który zamieszkuje niecałe 49 tysięcy mieszkańców, posiada na tle innych miast zbyt restrykcyjny próg dotyczący podpisów. W Bydgoszczy do uchwały obywatelskiej także wystarczy 1000 podpisów, ale jest to miasto liczące 355 tysięcy mieszkańców (ponad 7x więcej od Wodzisławia Śląskiego).

Z kolei w Toruniu (199 tys. mieszkańców) wystarczy zaledwie 150 podpisów do złożenia uchwały obywatelskiej.

Liczba wymaganych podpisów na tle poparcia udzielonego radnym

Projekt uchwały ma prawo złożyć każdy radny miejski. Tymczasem, żaden z wybranych na obecną kadencję 21 radnych nie może pochwalić się liczbą 1000 oddanych na niego głosów. Najwyższy osiągnięty wynik to 830 głosów, natomiast najniższy to 177 głosów. Średnia dla wszystkich radnych to 364 głosy.

Aktualny próg 1000 podpisów będzie wymagał zastosowania regulacji ustawowej

Ustawa z dnia 18 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) wprowadzi od następnej kadencji Rady Miasta regulację, na mocy której w Wodzisławiu Śląskim inicjatywę ustawodawczą będzie mogła złożyć grupa co najmniej 300 mieszkańców gminy.

Proponujemy wprowadzić ten przepis jeszcze w obecnej kadencji Rady Miasta, stosując minimalną grupę mieszkańców określoną w ustawie, czyli 300 osób.

Liczymy na przychylne stanowisko wszystkich radnych Wodzisławia i z niecierpliwością czekamy na decyzję Rady Miasta.

Projekt uchwały do pobrania

DZIAŁAJ Z NAMI – WSTĄP DO WODZISŁAW 2.0

5/5 - (2 votes)