Za awantury na Przemysława odpowiada niemoc Policji i Straży Miejskiej, nie przedsiębiorcy!

W środę 30 maja członkowie stowarzyszenia Wodzisław 2.0 wizytowali teren wokół bloku nr 6 przy ul. Przemysława. To skandal, że winą za ludzi awanturujących się pod blokiem obarcza się właściciela sklepu spożywczego!

Członkowie stowarzyszenia Wodzisław 2.0 – Kacper Biernacki i Łukasz Chrząszcz, zaznajomili się z sytuacją pod blokami na os. Piastów i porozmawiali z właścicielem sklepu „Rabat”. Oto wnioski z tej wizyty.

„Menelstwo przy ul. Przemysława”

O sprawie zrobiło się głośno za sprawą artykułu na TuWodzislaw. Według ustaleń Rady Dzielnicy, pod blokiem nr 6 na ul. Przemysława regularnie przesiaduje kilka osób. Awanturują się i grożą przechodniom, którzy zwracają im uwagę. Wielokrotnie musiała interweniować Straż Miejska i Policja, co nie dało rezultatów. Aby zaradzić sprawie, Rada Dzielnicy i Policja postanowiły odebrać właścicielowi „Rabatu” pozwolenie na sprzedaż alkoholu.

Przedsiębiorca nie może odpowiadać za bezradność Policji i nieskuteczność prawa. Cofnięcie koncesji w tym punkcie nie rozwiąże problemu, co potwierdza doświadczenie wielu samorządów w kraju, ale także przykład na Przemysława.Kacper Biernacki

Do kogo należy teren wokół sklepu?

Przedsiębiorca może odpowiadać wyłącznie za swoją własność. Tymczasem murek na przeciwko sklepu, na którym przesiadują osoby pijące alkohol, należy do administracji Spółdzielni Mieszkaniowej ROW. Właściciel twierdzi, bardzo chętnie umieściłby tam ławki z parasolami, jednak teren nie należy do niego.

Teren wokół sklepu jest monitorowany – Policja i Straż Miejska mają jak na dłoni twarze osób, które łamią prawo. Prawo należy egzekwować, a za to odpowiada Policja i Straż Miejska, nie przedsiębiorca.

Sklep Rabat Wodzisław
Informacja na drzwiach sklepu „Rabat”

Przedsiębiorcę również obowiązuje prawo: właściciel sklepu potwierdza, że nigdy nie został ukarany mandatem za sprzedaż alkoholu nietrzeźwym. Przestrzega również prawa, wywieszając informacje o szkodliwości spożycia alkoholu oraz wywiesił informację o zakazie spożywania alkoholu w obrębie sklepu. Cofnięcie pozwolenia na sprzedaż alkoholu nie rozwiąże problemu.

Podczas wizytacji osiedla zauważyłem, że pod blokiem nr 6 nikt nie pił alkoholu, za to kilka osób przeniosło się pod blok nr 4. Tam również jest sklep spożywczy, w którym można kupić alkohol. Zastanawiam się, czy rada dzielnicy z Policją mają zamiar odbierać teraz „koncesję” wszystkim sklepom po kolei? Łukasz Chrząszcz

Mieszkańcy potrzebują sklepu

Pijaństwo na Przemysława w Wodzisławiu
Mieszkańcy podpisują się pod petycją właściciela sklepu

Właściciel sklepu zbiera podpisy od mieszkańców, którzy potrzebują sklepu spożywczego, w tym – z alkoholem. Zyski w takim sklepie są silnie uzależnione od pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Setki mieszkańców nie chcą stracić sklepu przez kilka osób, z którymi nie potrafi poradzić sobie Policja i Straż Miejska.

Propozycja Wodzisław 2.0

Próby cofnięcia zezwolenia są wymierzone w wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Spowodują wzrost sprzedaży alkoholu w sąsiednim sklepie i nie doprowadzą do rozwiązania sytuacji na ul. Przemysława.

Karanie spożywania alkoholu uważamy za bagatelizowanie sprawy przez Policję. Człowiek może być agresywny bez alkoholu, jak i pić alkohol nie będąc agresywnym. Problemem nie jest alkohol, lecz zachowanie ludzi. Prawo, a konkretnie Art. 51 Kodeksu Wykroczeń daje Policji narzędzia do załatwienia problemu w tydzień:

Art. 51. kw
§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu (orzekanej w wymiarze od 5 do 30 dni), ograniczenia wolności (trwa 1 miesiąc) albo grzywny (wymierzanej w wysokości od 20 do 5000 złotych).
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP i w rozumieniu art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego, stowarzyszenie Wodzisław 2.0 złożyło wniosek do Powiatowej Komendy Policji w Wodzisławiu Śląskim o sumienne egzekwowanie art. 51 Kodeksu Wykroczeń na ul. Przemysława.

Po to płacimy podatki na Policję, aby broniła naszego bezpieczeństwa i karała za złe zachowanie – nie za picie alkoholu. Nie tylko Policja, ale także Straż Miejska może stosować te przepisy. Jeśli już funkcjonuje w Wodzisławiu, to niech jest tam, gdzie potrzebują jej mieszkańcy. Oczekujemy solidnego egzekwowania prawa, a nie umywania rąk i zrzucania winy na przedsiębiorców.

DZIAŁAJ Z NAMI – WSTĄP DO WODZISŁAW 2.0

3.4/5 - (5 votes)