Najniższe podatki od środków transportu w Polsce są w Wodzisławiu Śląskim!

Głosami 14 radnych przy ani jednym przeciw wprowadzono w Wodzisławiu Śląskim najniższe stawki podatków od środków transportowych w Polsce.

Gdzie są najniższe podatki od środków transportu w Polsce? W Wodzisławiu Śląskim!

Poprawki do uchwały w sprawie stawek podatków od środków transportu przygotował i odczytał na sesji Rady Miasta radny Łukasz Chrząszcz z Wodzisław 2.0.

Stawki podatków od środków transportu w Wodzisławiu od 2021 roku

Najniższe stawki podatków w Polsce zostały uchwalone na podstawie stawek minimalnych, które znajdują się w załącznikach do obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. (poz. 1002).

Wyjątek stanowią niektóre pojazdy nieujęte w zakresie stawek minimalnych. Są to między innymi autobusy. Te stawki zostały uchwalone na podstawie stawek z regionu:

najnizsze podatki autobusy
Najniższe podatki w regionie na autobusy

 

Z kolei najniższe podatki od środków transportu możliwe do wprowadzenia określają załączniki do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Załącznik nr 1

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

0 138,95

13

14

138,95 383,99

14

15

383,99 540,96

15

540,96 1224,18

Trzy osie

12

17

138,95 241,69

17

19

241,69 495,77

19

21

495,77 643,73

21

23

643,73 991,52

23

25

991,52 1541,49

25

991,52 1541,49

Cztery osie i więcej

12

25

643,73 652,76

25

27

652,76 1018,62

27

29

1018,62 1617,14

29

31

1617,14 2398,61

31

1617,14 2398,61

Załącznik nr 2

[STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH Liczba]

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

0 37,29

18

25

259,78 469,81

25

31

547,73 898,94

31

1381,13 1894,94

Trzy osie i więcej

12

40

1218,53 1684,91

40

1684,91 2492,33

Załącznik nr 3

[STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH Liczba]

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

0 24,89

18

25

173,93 312,84

25

312,84 548,86

Dwie osie

12

28

205,57 302,69

28

33

599,67 831,18

33

38

831,18 1262,56

38

1123,66 1662,33

Trzy osie i więcej

12

38

661,79 921,50

38

921,50 1252,40

Cieszymy się, że na pytanie gdzie są najniższe podatki od środków transportu w Polsce możemy odpowiedzieć: w Wodzisławiu Śląskim!

Mamy nadzieję, że wykorzystamy wspólnie tę szansę na gospodarczy rozwój Południowej Bramy Polski. Teraz czas, aby Urząd Miasta odpowiednio zareklamował stawki wśród firm transportowych.

Zainwestuj w Wodzisławiu Śląskim!

5/5 - (1 vote)