Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wodzisław 2.0

Zarząd stowarzyszenia Wodzisław 2.0 zaprasza wszystkich członków na walne zebranie stowarzyszenia. Spotkanie odbędzie się 04.11.2020, o godzinie 18:00.

Plan spotkania jest następujący:

1. Otwarcie walnego zebrania stowarzyszenia,
2. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia – referuje Kacper Biernacki,
3. Wybranie przewodniczącego i protokolanta zebrania,
4. Wybór nowego zarządu,
5. Zmiana statutu stowarzyszenia Wodzisław 2.0,
6. Uchwała o umorzeniu składek,
7. Przedstawienie nowego systemu zbierania składek,
8. Przedstawienie celów stowarzyszenia na najbliższy rok.

W przypadku braku kworum, drugie zebranie walne stowarzyszenia odbędzie się w terminie wyznaczonym podczas zebrania pierwszego.

 

Pozdrawiamy,

Zarząd Stowarzyszenia Wodzisław 2.0

Oceń tę informację