Koniec opłaty targowej na targowiskach w Wodzisławiu!

Likwidacja opłaty targowej na targowiskach w Wodzisławiu stała się faktem. Wodzisław Śląski jest pierwszym miastem w regionie, które zniosło opłatę targową na targowiskach.

Uchwała złożona przez Kacpra Biernackiego, Bartosza Młotka i radnego Łukasza Chrząszcza zyskała uznanie 13 radnych. Od lutego 2020 roku Miasto nie będzie pobierało opłaty targowej na prywatnych targowiskach w Wodzisławiu.

likwidacja opłaty targowej w wodzisławiu

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej sięgały w 2016 roku 128 tys zł, aby w 2019 roku wynieść 80 tys. zł zakładanego przychodu (w I półroczu wykonanie przychodów było na poziomie 43,3%). W skali całego budżetu dochód z opłaty targowej jest niewielki, ale dla małych kupców opłaty stanowią spore obciążenie.

Świadczy o tym petycja, jaką 24 marca w 2016 roku skierowali do Rady Miejskiej kupcy dokonujący sprzedaży na terenie targowiska przy ul.Bogumińskiej w Wodzisławiu Śląskim. Kupcy wskazywali, że płacą już podatek dochodowy, podatek od towarów i usług a także opłatę na rzecz właściciela targowiska. Właściciel targowiska płaci z kolei podatek od nieruchomości. Brak opłaty na wyznaczonych targowiskach może spowodować wzrost oferty handlowej tych miejsc oraz większą dostępność ekologicznych produktów dla mieszkańców miasta.

Członkowie Wodzisław 2.0 podczas dyskusji z kupcami
Członkowie Wodzisław 2.0 podczas dyskusji z kupcami

Zniesienie opłaty targowej na targowiskach ma na celu również wzrost konkurencyjności mikro i małych przedsiębiorstw względem wielkich sieci handlowych oraz wzrost aktywizacji tej formy działalności.

Z opłaty targowej zostały zwolnione targowiska:

  • przy ul. Bogumińskiej,
  • przy ul. Wyszyńskiego (Manhattan),
  • przy ul. Targowej.

Stowarzyszenie Wodzisław 2.0 podkreśla, że docelowo opłata targowa powinna być zlikwidowana na terenie całego miasta (także poza obszarem targowisk).

Obecna opłata targowa w Wodzisławiu poza targowiskami wynosi:

Opłata targowa w Wodzisławiu

5/5 - (1 vote)