Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości

Czy wyobrażają sobie Państwo, aby trener drużyny piłkarskiej nie znał się na piłce? Czy jest to możliwe, aby nauczyciel angielskiego nie znał tego języka? Czy podmiot prowadzący inkubator przedsiębiorczości może uczyć i promować przedsiębiorczość bez bycia przedsiębiorczym?

Poprawki i oburzenie

W Wodzisławiu Śląskim ostatnio zawrzało, kiedy Radny Adrian Jędryka przedstawił poprawki do uchwały w sprawie przyjęcia współpracy z NGO.

Największe oburzenie wywołało obcięcie dotacji na Inkubator Przedsiębiorczości z 100 tys. złotych do 50 tys. złotych. Oburzenie to promował Pan Krzysztof Dybiec, prezes Izby Gospodarczej, która obecnie prowadzi Inkubator Przedsiębiorczości. Twierdził, że Inkubatora Przedsiębiorczości nie da się prowadzić za 50 tys. złotych rocznie i postulował on o podniesienie dotacji na zadanie inkubatora przedsiębiorczości do 120 tys. zł.

Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości

Obecny Inkubator Przedsiębiorczości działa niezgodnie ze swoją nazwą. Aby wyjaśnić tę niezgodność musimy spojrzeć na historię tworu jakim jest Inkubator Przedsiębiorczości:

Pierwszy inkubator przedsiębiorczości powstał w 1959 roku, a jego twórcą był Joseph Manusco. Pierwsza generacja trwała do połowy lat 80 i była nastawiona na dzieleniu powierzchni biurowej i zasobów. Druga generacja trwała do połowy lat 90 i koncentrowała się na wiedzy, pomocy lokalny przedsiębiorcom oraz organizacji i realizacji szkoleń i kursów. Po dziś dzień trwa generacja trzecia, która prężnie się rozwija dzięki cyfryzacji i gospodarce opartej o wiedzę i pracy przy niskiej ilości zasobów.

Inkubator Przedsiębiorczości to instytucja, która powstała w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości i to takie właśnie zadanie powinien spełniać. Zapewniać ofertę lokalową oraz ofertę usług wspierających początkujących przedsiębiorców, ale również małe i średnie firmy (MŚP) na zasadach komercyjnych.

Przykłady z życia wzięte

Przykład 1

Marek będąc studentem i dorabiając sobie po godzinach założył bloga o tematyce gastronomicznej. Wpadł na pomysł jak może z niego czerpać zyski. Był nie pewny swojego biznesu, a zyski początkowo nie były duże. Gdyby założył firmę musiałby płacić składki, które nie tylko pożerałyby zyski, ale musiałby do biznesu dokładać na co nie mógł sobie pozwolić. Inkubator Przedsiębiorczości rozwiązał jego problem. Za niską opłatę około 300 zł zaoferował Marek swoją osobowość prawną, dzięki czemu Marek mógł ponownie czerpać zyski ze swojego pomysłu, robić to legalnie.

Przykład 2

Jacek od najmłodszych lat wykazywał duże umiejętności matematyczne, będąc już w gimnazjum wiedział, że chce zostać inżynierem. Mając 18 lat skonstruował urządzenie, z którego chciał czerpać zyski. Niestety nie wiedział jak opatentować pomysł, skąd wziąć pieniądze na jego realizację, ani jak założyć firmę oraz prowadzić związane z nią formalności. Usłyszał o inkubatorze przedsiębiorczości i zapisał się do niego. Za kwotę 300 złotych otrzymał narzędzia, których tak bardzo potrzebował:

  • prawnika który pomógł mu z uzyskaniem patentu,
  • osobowość prawną, pod której parasolem prawnym mógł legalnie działać,
  • inkubator zorganizował spotkanie z inwestorami, którzy okazali się być chętni do zainwestowania w pomysł Jacka.

Przykład 3

Krysia będąc studentką na uniwersytecie i mieszkając w akademiku została poproszona przez pracodawcę, u którego dorabiała sobie weekendami, aby ta znalazła mu 3 rzetelnych pracowników. Otrzymała zestaw umiejętności i  wykształcenie jakich oczekuje od kandydatów, a także w jakich godzinach mieliby pracować kandydaci. Wywiązała się z zadania, za co pracodawca nagrodził ją dużą premią. Doszła do wniosku, że poszło jej na tyle dobrze, że mogłaby otworzyć firmę headhunterską. Był jeden problem, nie posiadała miejsca, w którym mogłaby przyjmować klientów oraz kandydatów do pracy. Inkubator Przedsiębiorczości zaoferował jej pomieszczenia, w których po uprzednim umówieniu się mogła prowadzić spotkania biznesowe.

Projekt Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Prezydium Rady Gospodarczej „Biznes In Wodzislaw”, do którego należą:

  • Adam Jordan,
  • Tomasz Zieliński,
  • Bartosz Młotek,

opracowali projekt inkubatora przedsiębiorczości, który odpowiadałby na potrzeby młodych przedsiębiorców, start upów oraz osób chcących wejść w świat przedsiębiorczości.

Obawy jakie ma niedoszły przedsiębiorcza to:

  • składki ZUS, zdrowotne i chorobowe,
  • utrudnienia związane z biurokracją,
  • brak finansowania,
  • brak lokalu,
  • brak wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu działalności.

Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości zgodny z 3 generacją powinien działać prężnie zarówno w kwestii wspierania młodych i przyszłych przedsiębiorców, ale także promocji samej działalności inkubatora przedsiębiorczości. Ta promocja jest kluczowa, ponieważ tylko poprzez promocję przedsiębiorczości oraz przedstawienia takiej możliwości jak inkubacja jest możliwe poszerzenie świadomości przedsiębiorczej wśród osób młodych, chcących przetestować swój biznes oraz wahających się przy założeniu działalności gospodarczej.

Promocja

Promocja powinna być stałym i nieodłącznym zadaniem inkubatora i powinna obejmować następujące działania:

  • prowadzenie strony internetowej (w tym bloga),
  • prowadzenie promocji w internecie (artykuły sponsorowane i nie tylko),
  • wizyty w szkołach średnich i wyższych,
  • kursy, szkolenia, prelekcje, wykłady, warsztaty.

Aby Inkubator Przedsiębiorczości mógł realnie wspierać przedsiębiorczość musi on oferować usługi, które będą oferowane zarówno podmiotom inkubowanym jak i komercyjnie zainteresowanym firmom zewnętrznym.

Usługi Inkubatora Przedsiębiorczości i samofinansowanie

Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości powinien się samofinansować, a więc powinno się doprowadzić do sytuacji, w której miasto zaprzestanie dotowania działalności inkubatora. Docelowo będzie się utrzymywał z wpłat inkubowanych przedsiębiorców korzystających z jego usług. Aby być konkurencyjnym na rynku polski wysokość opłaty nie powinna być wyższa, niż 250 zł.

Aby ułatwić osiągnięcie stanu samofinansującego się inkubatora należy jego usługi udostępnić również w wersji komercyjnej. Chodzi o to, aby przedsiębiorcy nieinkubowani, prowadzący własne działalności gospodarcze będą mogli odpłatnie skorzystać na następujących usług inkubatora:

  • użyczenie młodemu przedsiębiorcy formy prawnej inkubatora przedsiębiorczości,
  • obsługa i doradztwo księgowe,
  • obsługa i doradztwo prawne,
  • obsługa i doradztwo IT,
  • doradztwo marketingowe,
  • wsparcie merytoryczne,
  • szkolenia i kursy,
  • udostępnienie infrastruktury (biuro wirtualne i rzeczywiste, sala konferencyjna),
  • promocja działalności inkubatora oraz samej przedsiębiorczości,
  • wyszukiwanie finansowania (w tym prywatnego) dla przedsięwzięć prowadzonych przez inkubowanych przedsiębiorców.

Weryfikacja

Działalność Inkubatora w czasie inkubacji Inkubatora Przedsiębiorczości powinna być weryfikowana. Każdego roku Miasto Wodzisław Śląski, a więc Rada Miasta Wodzisław Śląski oraz Prezydent Miasta powinni weryfikować działalności Inkubatora. Weryfikacja powinna zakończyć się oceną pozytywną,
negatywną lub warunkową ze wskazaniem oczekiwanych usprawnień lub zmian. Po uzyskaniu oceny negatywnej, podmiot prowadzący inkubator przedsiębiorczości, zostanie zwolniony z pełnienia funkcji, a przetarg zostałby
ogłoszony na nowo.

Podsumowanie

Jeśli chcemy Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości z prawdziwego zdarzenia, to musi to być biznes. Biznes polegający na rozwoju i promocji przedsiębiorczości oraz wspieraniu przedsiębiorców w ich działaniach.

EDIT 24.02.2021: w nawiązaniu do organizacji nowego konkursu na Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości, przewodniczący Wodzisław 2.0 wystosował list otwarty do Prezydenta M.Kiecy:

wodzislawski inkubator przedsiebiorczosci-1

wodzislawski inkubator przedsiebiorczosci-2
5/5 - (1 vote)