Z 50km/h do 70km/h – wniosek o zwiększenie limitu prędkości na ul. Matuszczyka

Członkowie Wodzisław 2.0 Alan Szatyło, Łukasz Chrząszcz oraz Mariusz Dąbrowski złożyli wniosek do Zarządu Dróg Miejskich w sprawie zwiększenia dozwolonego limitu prędkości na ul. Matuszczyka.

Treść wniosku, który przesłaliśmy na biurko dyrektora ZDM:

Wnioskujemy o zwiększenie dozwolonego limitu prędkości z obecnego 50 km/h do 70 km/h na pasie drogowym ul. Matuszczyka, poprzez pełną ciągłość włącznie od osiedla Dąbrówki do osiedla XXX-lecia.

Obecnie, odcinek tej drogi budzi wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego wiele kontrowersji. Istnieje powszechna opinia, jakoby odcinek ten służył wyłącznie do nabijania budżetu Policji za pomocą wystawianych mandatów. Codzienność Wodzisławian to tzw. ,,matuszczykowe łapanki” za pomocą pomiarów prędkości. Stały się one rzeczywistością dla kierowców świadomych, że są one bezcelowe. Droga jest w pełni przystosowana do większych limitów prędkości niż ten obecny.

Swoją prośbę argumentujemy m.in.:

1. Poprawą bezpieczeństwa. Zwiększenie limitów prędkości na autostradach, drogach ekspresowych, czy drodze o wzorowym stanie technicznym jak ul. Matuszczyka może zwiększyć bezpieczeństwo, powodując zmniejszenie prędkości między pojazdami. Kierowcy nie będą próbowali wyprzedzać innych pojazdów, co często prowadzi do wypadków.

2. Ulepszoną mobilnością, przyśpieszeniem gospodarki. Zwiększenie limitów prędkości pozwala na dotarcie do celowego miejsca szybciej, co może mieć korzystny wpływ na życie prywatne i zawodowe. Kierowca szybciej u celu ma więcej czasu na pracę lub czas z rodziną.

3. Poprawą przepustowości dróg. Zwiększenie limitów prędkości pozwala na sprawniejszą obsługę przepustowości dróg, co oznacza, że więcej pojazdów może poruszać się po drodze w tym samym czasie. To może mieć wpływ na brak ,,korków” w przyszłości.

4. Harmonizacją z przepisami w innych krajach. Wiele krajów na świecie już ma wyższe ograniczenia prędkości niż w Polsce. Zwiększenie limitów prędkości na drogach w Polsce do poziomu w innych krajach może przyspieszyć transport międzynarodowy.

Pragniemy zaznaczyć, że ul. Matuszczyka jest drogą świetnie zabezpieczoną barierkami.

Droga ta jest oddalona od terenów gęsto zabudowanych. Kąt nachylenia drogi zmusza kierowców do nienaturalnego hamowania w celu przystosowania do dozwolonej prędkości. To również może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Ponadto na ulicy Matuszczyka zlikwidowano przejście dla pieszych, które znajdowało się między przejściem przy rondzie nowomiejskim a mostem.

Obecnie wiele dróg w mieście jest dobrze widocznych i wyposażonych w oznakowanie ruchu drogowego, co umożliwia bezpieczne poruszanie się z większą prędkością.

Stoimy na stanowisku, że bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem dla Zarządu Dróg Miejskich, dlatego też proponujemy stopniową zmianę o wspomniane 20 km/h. Alternatywnie zwiększenie limitu prędkości przynajmniej na konkretnym fragmencie ul. Matuszczyka. Taka zmiana przyniesie wiele korzyści dla kierowców.

podpisano:
Alan Szatyło
Mariusz Dąbrowski
Łukasz Chrząszcz

AKTUALIZACJA 25.04.2023

Ze smutkiem przyjęliśmy decyzję Starostwa Powiat Wodzisławski, które odrzuciło nasz wniosek o zwiększenie prędkości na ul. Matuszczyka.

Mając do wyboru stanąć po stronie kierowców lub po stronie maszynek do robienia pieniędzy wybrano to drugie. Nasz wniosek na pewno ponowimy za rok – po wyborach. Być może wówczas klimat dla zmian obywatelskich będzie lepszy?

4.5/5 - (8 votes)