Nasi radni pytają o Drogę Główną Południową i korki na Olszynach

Pytacie, na jakim etapie jest Droga Główna Południowa. Pytacie, jakie miasto ma pomysły na korki, które pojawią się na Olszynach po otwarciu Eko-Okien. Nasi radni Adrian Jędryka i Łukasz Chrząszcz zadali te pytania Prezydentowi. Zobaczcie, co odpisał.

Radni miejscy z Wodzisław 2.0 wystosowali wspólną interpelację ws. konieczności poprawy stanu dróg prowadzących do strefy inwestycyjnej Olszyny. Poniżej pytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

Radni: „Czy według Prezydenta Miasta obecnie istniejąca sieć drogowa jest odpowiednio przygotowana do obsługi powstających zakładów?”

Prezydent: „Punkt jest wnioskiem o zajęcie stanowiska (wydanie opinii), nie mieści się w pojęciu interpelacji w rozumieniu art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40). ” (brak opinii Prezydenta)

Radni: „Czy Prezydent prowadzi rozmowy z Powiatem Wodzisławskim na temat rozbudowy ulicy Olszyny? Jeśli tak, to jakie są efekty tych rozmów?”

Prezydent: „Tak. O efektach rozmów będziemy informować po podjęciu decyzji przez podmioty /instytucje odpowiedzialne za decyzje.”

Radni: „Czy Prezydent prowadzi rozmowy z Województwem Śląskim na temat przebudowy skrzyżowania Młodzieżowa-Olszyny? Jeśli tak, to jakie są efekty tych rozmów?”

Prezydent: „Tak. O efektach rozmów będziemy informować po podjęciu decyzji przez podmioty /instytucje odpowiedzialne za decyzje.”

Radni: „Czy Prezydent prowadzi rozmowy z Województwem Śląskim na temat przebudowy ulicy Pszowskiej? Jeśli tak, to jakie są efekty tych rozmów?”

Prezydent: „Tak. O efektach rozmów będziemy informować po podjęciu decyzji przez podmioty /instytucje odpowiedzialne za decyzje.”

Radni: „Na jakim etapie są obecnie prace związane z projektowaniem Drogi Głównej Południowej?”

Prezydent: „Projekt Drogi Głównej Południowej w chwili obecnej jest na etapie procedowania sposobu zakończenia umowy na wykonanie projektu DGP z Projektantem Mosty Katowice oraz trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który będzie podstawą do realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. ”

Radni: „Czy Prezydent prowadzi rozmowy na temat finansowania budowy Drogi Głównej Południowej? Jeśli tak, to jakie są efekty tych rozmów?”

Prezydent: „Prowadzone są rozmowy na temat możliwości finansowania i realizacji DGP, natomiast z uwagi na zaawansowanie projektu za wcześnie mówić o ich efektach.”

Oceń tę informację