E-voting w Wodzisławiu – petycja do Prezydenta Miasta

9 kwietnia złożyliśmy petycję ws. wprowadzenia praktyki głosowania internetowego (e-voting) jako stałej formy konsultacji społecznych i badania opinii mieszkańców w sprawach istotnych społecznie.

Debata społeczna to bardzo dobry pomysł, jeśli rzeczywiście będziemy poruszać na niej rzeczy istotne dla miasta i mieszkańców, a nie tematy zastępcze. Ma jednak zasadniczą wadę – organizowana jest od święta (póki co raz na 13 lat kadencji).

Dlatego złożyliśmy dziś w UM petycję, aby przy wszystkich konsultacjach społecznych korzystać z elektronicznego systemu do głosowania, tego samego, który był wykorzystany przy okazji opiniowania zmiany nazwy Osiedla XXX lecia.

petycja e-voting
petycja ws. e-votingu w Wodzisławiu

Petycja złożona została przy poparciu wielu wodzisławskich organizacji, stowarzyszeń, klubów, rad dzielnic, fundacji, radnych miejskich i innych instytucji:

 • Wodzisław 2.0,
 • Głos Pokoleń,
 • Stowarzyszenie Forma,
 • Izba Gospodarcza,
 • Wicher Wilchwy,
 • Jednostka Strzelecka 2023,
 • TOP TEAM,
 • Stowarzyszenie Sympatyków Odry Wodzisław,
 • NSZZ Solidarność,
 • Kogeneracja Karbin,
 • Rada Dzielnicy Stare Miasto,
 • Rada Dzielnicy 30-lecia,
 • Rada Dzielnicy Nowe Miasto,
 • Rada Dzielnicy Jedłownik – osiedle,
 • Prawo i Sprawiedliwość,
 • Konfederacja KORWiN,
 • Wiosna Roberta Biedronia.

Treść petycji

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się z prośbą o wprowadzenie praktyki głosowania internetowego (e-voting) jako stałej formy konsultacji społecznych i badania opinii mieszkańców w sprawach istotnych społecznie. Żyjemy w czasach internetowych kont bankowych i powszechnej komunikacji obywatela z urzędami poprzez Internet. Wypełnianie rocznego PIT-u przez internet jest już standardem. Niestety, pomimo tego skoku cywilizacyjnego, w bardzo małym stopniu wykorzystujemy Internet do poznania opinii mieszkańców na dany temat.

Jest wiele spraw, które można rozstrzygnąć zadając pytania zamknięte: wprowadzenie strefy piwa pod chmurką, zasadność istnienia straży miejskiej, wydatkowanie środków publicznych na poszczególne inicjatywy czy sposoby naliczania opłaty śmieciowej. Wyniki głosowań mieszkańców byłyby dla Prezydenta i Rady Miasta pomocne w stanowieniu lokalnego prawa i wydawaniu publicznych pieniędzy.

Głosowanie poprzez Internet na podstawie bazy PESEL było już praktykowane w Wodzisławiu przy okazji budżetu obywatelskiego i konsultacji ws. zmiany nazwy os. XXX-lecia PRL. Samorządy w Polsce (np. Szczecin, Kraków, Częstochowa, Puławy) oprócz PESELU wymagają także podania nr telefonu, na który jest wysyłany SMS z kodem autoryzacyjnym. E-voting jest doskonałą formą budowy społeczeństwa obywatelskiego i angażowania mieszkańców w sprawy miasta. Swoim zasięgiem dociera także do osób niepełnosprawnych, którym taka forma konsultacji pomogłaby wziąć udział w wyrażaniu własnej opinii. Co istotne, takie głosowanie nie wymaga uzyskania ustawowej frekwencji, biorą w nim udział ci mieszkańcy, którzy faktycznie są danym problemem zainteresowani.

Wierzymy w to, że prezydent pozytywnie zaopiniuje petycję pokazując, że rzeczywiście liczy się z głosem obywateli.

UPDATE 11.2019

W listopadzie 2019 roku radni Rady Miejskiej przegłosowali projekt uchwały ws. konsultacji społecznych w Wodzisławiu. Projekt autorstwa radnych Łukasza Chrząszcza i Adriana Jędryki zakłada jako jeden ze sposobów głosowania – e-voting.

4.8/5 - (19 votes)