List otwarty do Prezydenta Wodzisławia ws. „picia pod chmurką”

W związku z konsultacjami dotyczącymi picia pod chmurką na terenie grilli Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”, zarząd stowarzyszenia Wodzisław 2.0 publikuje list otwarty do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, Pana Mieczysława Kiecy.

Szanowny Panie Prezydencie!

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że zakazami nie zmienimy mentalności ludzi ani kultury spożywania alkoholu. Potwierdzają to sami mieszkańcy Wodzisławia, którzy co raz wymieniają kolejne miejsca spożywania piwa przez nielegalnych imprezowiczów.

Intencją petycji Wodzisław 2.0 było wprowadzenie w Wodzisławiu strefy, gdzie można by edukować społeczeństwo w zakresie odpowiedzialnego i kulturalnego spożywania alkoholu. Od początku deklarowaliśmy wsparcie w tym zakresie. Podobne działania prowadzone są w Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu, gdzie władza lokalna wspólnie z Policją, Strażą Miejską i stowarzyszeniami pracuje nad zmianą mentalności i kultury picia w miejscu publicznym. Z raportów wynika, że taka współpraca przynosi pozytywne efekty.

Nasze uwagi odnośnie uzasadnienia uchwały i przedmiotu konsultowanej sprawy, które wynikły podczas szerokich konsultacji:

 1. Wsłuchując się w głosy mieszkańców bloku nr 15 znajdującego się nad strefą grillową stwierdzamy, że błędem było umiejscowienie grilli i stanowiska pod ognisko w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań. Apelujemy o jak najszybsze przeniesienie grilli i miejsca na ognisko w inny rejon Rodzinnego Parku Rozrywki.
  Ludzie przy ognisku i grillu nie piją herbaty i wody, lecz zazwyczaj piwo. Brak oficjalnego pozwolenia na spożywanie alkoholu w tym miejscu nie powstrzyma zakłócania porządku. Do czasu przeniesienia grilli sugerujemy doposażenie tego miejsca w dodatkowe kosze na szkło i toy-toy.
 2. W Wodzisławiu żyją obok siebie różne grupy mieszkańców. Podczas zbiórki podpisów i konsultacji, słyszeliśmy także pozytywne głosy odnośnie piwa pod chmurką.
  Mając na uwadze społeczeństwo obywatelskie i demokrację bezpośrednią, proponujemy zapytać mieszkańców poprzez głosowanie internetowe (e-voting), w jakim miejscu powinna powstać strefa piwa pod chmurką. Sugerujemy dać pod głosowanie: RPR (już po przeniesieniu grilli i ogniska), Balaton, Rynek i Park miejski. Logicznym byłaby również opcja „nie popieram strefy piwa pod chmurką”.
  Powstanie strefy jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy Urząd Miasta i Straż Miejska podejmą współpracę ze stowarzyszeniem wzorem innych miast.
  W przypadku bierności służb i Urzędu, proponowana strefa nie ma racji bytu.

 3. W kontekście samej uchwały, jest ona zbyt daleko idąca. W §1 jest określona godzina i dopuszczalna procentowość alkoholu. Tego typu szczegóły powinien zawierać regulamin RPR. Przyjęcie tego typu uchwały może wiązać się z odrzuceniem jej przez wojewodę. Sugerujemy wycofanie jej spod głosowania i wykorzystanie e-voitingu do wyznaczenia strefy w miejscu wskazanym przez mieszkańców.

Nasze propozycje są kontynuacją debaty i konsultacji ws. alkoholu w przestrzeni publicznej, a jednocześnie wpisują się w oczekiwania mieszkańców. Mamy nadzieję Panie Prezydencie, że dostrzeże Pan dobrą wolę i chęć współpracy ze strony stowarzyszenia Wodzisław 2.0.

Zarząd stowarzyszenia Wodzisław 2.0

5/5 - (4 votes)