Radni Wodzisław 2.0 inicjatorami apelu do Dyrektora szpitala i władz powiatu

Radni miejscy jednogłośnie przyjęli apel w sprawie powrotu do Wodzisławia Nocnej i Świątecznej Opieki dla Dzieci. Apel do dyrektora przygotował radny Łukasz Chrząszcz, a przedstawił na sesji radny Adrian Jędryka.

Pod uchwałą podpisali się radni ze wszystkich stron, a apel zyskał jednogłośne poparcie. Poniżej treść apelu.

szpital wodzisław opieka dla dzieci

Apel został wysłany również do wiadomości członków zarządu powiatu: Leszka Bizonia, Adama Krzyżaka, Jana Zemło, Kornelii Newy, Krystyny Kuczery i Marka Hawla. Miejmy nadzieję, że przyszli radni powiatu, zwłaszcza ci z Wodzisławia, wezmą sobie za punkt honoru powrót do Wodzisławia opieki zdrowotnej dla dzieci.

Apel był pokłosiem wniosku o powrót do Wodzisławia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla dzieci, jaki złożyli w tej sprawie do Starosty Alan Szatyło i Mariusz J. Dąbrowski.

Publikujemy odpowiedź, jaką na wniosek Szatyło i Dąbrowskiego przekazał starosta. Według nas to próba przerzucenia odpowiedzialności, gdyż właścicielem szpitala jest Powiat wodzisławski.

starosta powiatu nocna opieka dla dzieci

5/5 - (1 vote)