Łąki kwietne, plac zabaw na stadionie, remont Radlińskich Chałupek i inne – wnioski do budżetu 2022

Złożyliśmy wnioski do budżetu miasta na 2022 rok. O ich dalszych losach zadecyduje Prezydent Wodzisławia.

Przypomnijmy, że do 20 sierpnia mieszkańcy, radni i stowarzyszenia mogły zgłaszać wnioski do budżetu miasta na 2022 rok. Jako, że Urząd Miasta po raz kolejny nie przygotował wzoru wniosku, wyręczyliśmy urzędników.

Mamy nadzieję, że nasz wzór się przydał, a tymczasem przedstawiamy nasze wnioski.

W tym roku członkowie stowarzyszenia zgłosili 6 wniosków, radny stowarzyszenia 5 wniosków, z czego 4 obniżające koszty. Poniżej lista.

Wnioski stowarzyszenia

1. Wykonanie kwietnych łąk na terenie miasta Wodzisław Śląski

Proponowane nakłady finansowe: 57.500,00 PLN – na przedmiotową kwotę składa się koszt przygotowania ca 5.000 m² kwietnych łąk – cennik oraz link do wykonawcy załączony poniżej.

CENNIK 2020: https://laka.org.pl/laka-kwietna/cennik-2020/

Wycena materiału siewnego/wykonania oraz konsultacje są wykonywane przez firmę bezpłatnie.

 • Założenie łąki kwietnej powyżej 5 000 m² 4,50-11,50 zł/m²
 • Założenie łąki kwietnej od 3 000 do 5 000 m² 11,50 zł/m²
 • Założenie łąki kwietnej od 1 000 do 3 000 m² 14,50 zł/m²
 • Założenie łąki kwietnej od 500 do 1 000 m² 18,50 zł/m²
 • Założenie łąki kwietnej poniżej 500 m² 23,50 zł/m²

Ceny obowiązują w przypadku zakładania łąki wczesną wiosną lub jesienią.

Okres przygotowania to ok. 3 miesiące, w ciągu których teren jest uprawiamy dwa razy w odstępach trzech tygodni, a trzeci raz tuż przed siewem. Po sianiu teren jest dokładnie wałowany.

Uzasadnienie wniosku:

Tradycyjne trawniki są w miastach coraz częściej zastępowane przez kwietne łąki. Składają się z barwnych, kwitnących roślin jednorocznych, bylin i traw. Dzięki nim otoczenie nabiera sielskiego charakteru, staje się odprężającym miejscem rekreacji, domem dla wielu pożytecznych zwierząt i istnym rajem dla zapylaczy! Zastąpienie trawnika kwietną łąką to oszczędność czasu i energii! Nie musimy jej regularnie kosić, nawozić i podlewać, aby cieszyć się jej urokiem przez cały sezon wegetacyjny.

Poniżej wymieniam kilka znaczących zalet kwietnej łąki:

 • Kwietna łąka wysiana na dużej powierzchni wspaniale komponuje się w parkach, dużych ogrodach czy pasach zieleni przydrożnej. Na potrzeby przydomowych ogródków wystarczy ją wysiać na niewielkiej rabacie, wzdłuż ścieżki, na istniejącym trawniku, a nawet w niewielkich skrzynkach i korytkach na balkonach i tarasach.
 • Kwietna łąka wspomaga znacząco bioretencję!
 • Złożony system korzeniowy roślin wiąże wodę deszczową w glebie, zatrzymując wilgoć znacznie dłużej niż trawnik, dodatnio wpływa na bilans wód gruntowych,
 • Jest suszo-odporna, praktycznie nie wymaga dodatkowego podlewania, gdyż rośliny tworzące kwietne łąki mają nawet 25 razy głębsze korzenie i lepszą zdolność wchłaniania wody niż trawnik,
 • Wiążąc w glebie wody opadowe, zmniejsza powierzchniowy spływ wód opadowych i ogranicza ryzyko podtopień, co często obserwujemy na powierzchniach uszczelnionych.
 • Kwietna łąka wzbogaca bioróżnorodność!
 • Jest schronieniem nawet dla 300 gatunków zwierząt: małych ssaków, gadów, płazów, owadów, oraz zapylaczy, w tym pszczół, które zbierając pyłek pełnią pożyteczną rolę w ekosystemie. Łąka stanowi dla nich miejsce do rozmnażania i schronienie,
 • Jest bogata gatunkowo – może ją tworzyć nawet 60 gatunków różnych roślin, czyli zdecydowanie więcej, niż tworzy trawnik!
 • Daje możliwość rozwoju kwietnych chwastów polnych, które w dobie intensywnego użytkowania pól znikają z rolniczego krajobrazu.
 • Kwietna łąka upiększa okolicę!
 • Wzbogaca estetykę terenu i urozmaica krajobraz dzięki dużemu zróżnicowaniu barw kwitnących kwiatów, których wygląd zmienia się dynamicznie wraz z porami roku,
 • Wpływa na komfort życia, szczególnie w przestrzeni miejskiej, narażonej na niedostatek terenów zielonych, wpływać kojąco na emocje dzięki aromaterapii i grze kolorów,
 • Kwietna łąka oszczędzi nasz czas i pieniądze!
 • Nie wymaga częstego koszenia: 1-2 razy w roku, czyli kilka-kilkanaście razy mniej, niż trawnik,
 • Ogranicza emisję spalin do środowiska, gdyż nie musimy jej regularnie kosić,
 • Jest znacznie tańsza w założeniu i utrzymaniu niż trawnik,
 • Możemy ją założyć w dowolnym miejscu, stosując odpowiednią mieszankę nasion,
 • Poświęcimy jej znacznie mniej czasu na zabiegi pielęgnacyjne, niż trawnikowi.
 • Kwietna łąka jest ekologiczna!
 • Nie potrzebuje skomplikowanych nawozów,
 • Nie wymaga stosowania pestycydów/ herbicydów,
 • Tworzy lepszy mikroklimat na terenach miejskich,
 • Filtruje wody opadowe i powietrze, w tym zatrzymuje pyły tworzące smog,
 • obniża temperaturę powietrza i zapobiega nagrzewaniu się powierzchni gleby – wspomaga walkę z tzw. miejską wyspą ciepła, szczególnie w upalne dni
 • Tworzy kwietne mozaiki!

Łąkę kwietną można wysiać na istniejącym trawniku, dosiewając rośliny odpowiednie dla danego siedliska i ograniczając jego koszenie. W tym przypadku tylko niewielka część roślin łąkowych wykiełkuje, a z czasem mogą być one zagłuszane przez gatunki traw. Można też stworzyć enklawy łąk
w połaci trawnika, usuwając fragmenty darni, np. pasy, prostokąty czy koła i wysiać tam rośliny łąkowe. Dzięki temu łąka kwietna zastąpi najbrzydsze i najbardziej zniszczone połacie trawnika, bez potrzeby usuwania darni z całego terenu.

Kwietne łąki można by wysiać wzdłuż traktów komunikacyjnych oraz na osiedlowych zieleńcach dokładna lokalizacja mogłaby być poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami miasta). W przypadku braku możliwości przyznania wnioskowanej kwoty proszę o przyznanie mniejszych środków w wysokości akceptowalnej przez budżet miasta celem wykonania kwietnej łąki na mniejszym terenie.

2. Wykonanie terenu rekreacyjnego z placem zabaw na terenie stadionu MOSiR Centrum

Proponowane nakłady finansowe: 120 tys. zł zgodnie z wycenami projektu budżetu obywatelskiego

Uzasadnienie wniosku:

Wykonanie terenu rekreacyjnego w miejscu, gdzie kilka lat temu mieścił się plac zabaw (przy miejscu do workoutu). W skład terenu mogą wchodzić plac zabaw składający się z huśtawki, konika, piaskownicy i zjeżdżalni. Do tego betonowe stoły do piłkarzyków i tenisa stołowego. Kilka ławek i nasadzenia.

Teren byłby ogólnodostępny, użytkowany przez okolicznych mieszkańców, rodziców z dziećmi podczas meczów piłkarskich, imprez muzycznych na stadionie oraz zawodów tenisa ziemnego.

3. Projekt remontu ul. PCK w Wodzisławiu Śląskim

Proponowane nakłady finansowe: 65 tys. zł zgodnie z wyceną ZDM

Uzasadnienie wniosku:

Ulica PCK w Wodzisławiu Śl. jest w bardzo złym stanie. Nie tylko dziury na całej długości ale także brak miejsc postojowych na wskazanym terenie. Mieszkańcy zgłaszają problem, a stan nawierzchni jest jednym z najgorszych na wodzisławskich osiedlach.

4. Remont ul. Radlińskie Chałupki wraz z budową szykan

Proponowane nakłady finansowe: 400 tys. zł zgodnie z wyceną ZDM

Uzasadnienie wniosku:

Zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców oraz zły stan drogi wraz z notorycznym przekraczaniem prędkości na wysokości ul. Radlińskie Chałupki 18 z os. Przyjaźni 7 i ul. Radlińskie Chałupki 32 i os. Przyjaźni 21.

5. Utworzenie sklepu internetowego do sprzedaży miejskich pamiątek i wydawnictw

Proponowane nakłady finansowe: 10 tys. zł zgodnie ze średnią ceną za tego typu projekt

Uzasadnienie wniosku:

Sprzedaż miejskich pamiątek i wydawnictw przyczyni się do wzrostu przychodów Miasta. Pozwoli zainteresować mieszkańców i emigrantów pamiątkami związanymi z Wodzisławiem.

6. Zakup kamery mobilnej na wyposażenie Straży Miejskiej wraz z okablowaniem

Proponowane nakłady finansowe: 25 tys. zł zgodnie z wyceną Straży Miejskiej

Uzasadnienie wniosku:

Zakup kamery „mobilnej”, która nie byłaby przytwierdzona do jednego punktu, lecz mogła być przenoszona w zależności od występowania sytuacji na danym obszarze pomoże w dbałości o bezpieczeństwo na terenach, gdzie występują cykliczne, negatywne zdarzenia łamania prawa.

Wnioski radnego Łukasza Chrząszcza

1. Wykonanie niebiesko-czerwonej wiaty przystankowej w formie bramki na przystanku Wodzisław Śląski – Urząd Miasta z okazji 100-lecia Odry Wodzisław

Proponowane nakłady finansowe: 20 tys. zł – zgodnie z wyliczeniami na taką wiatę w Częstochowie

Uzasadnienie wniosku:

W 2022 roku Odra Wodzisław obchodzi 100-lecie istnienia. Jedną z praktycznych form upamiętnienia tej rocznicy może być postawienie wiaty przystankowej na przystanku przy Urzędzie Miasta. Wiata przystankowa w kształcie bramki z niebiesko czerwonymi siedziskami.

Tego typu wiatę postawiło Miasto Częstochowa w 2021 roku na 100 rocznicę Rakowa Częstochowa. Ważnym argumentem jest również fakt, że obecnie na wspomnianym przystanku nie ma wiaty, co powoduje dyskomfort dla pasażerów.

WNIOSKI ZMNIEJSZAJĄCE KOSZTY

1. Przekształcenie MOSiR Centrum w Wydział Sportu UM

Szacowane oszczędności roczne: 100 tys. zł – 1.5 mln zł

Uzasadnienie wniosku:

MOSiR Centrum nie posiada osobowości prawnej pozwalającej na przeprowadzanie większych inwestycji w sport, ani zasobów ludzkich, co pokazuje choćby kwestia modernizacji stadionu. MOSiR nie zajmuje się tematami stricte sportowymi, jak ścieżki rowerowe, które musi prowadzić Asystent Prezydenta. Zadaniami organizacji zawodów sportowych mogą zająć się stowarzyszenia i kluby na podstawie dotacji lub pracownicy przyszłego Wydziału.

Nieruchomości zarządzane przez MOSiR mogłyby zostać przekazane razem z pracownikami pod SKM, Domaro lub zlecone do prowadzenia w zamian za dotację NGO lub zewnętrznemu podmiotowi komercyjnemu. Z pewnością spadłyby koszty utrzymania administracji, a część oszczędności można przeznaczyć na zwiększenie dotacji dla klubów sportowych i inwestycje w infrastrukturę sportową.

2. Zakończenie prowadzenia Gazety Wodzisławskiej przez WCK

Szacowane oszczędności roczne: 114 tys. zł

Uzasadnienie wniosku:

Urząd Miasta może prowadzić biuletyn informacyjny. Natomiast żadna władza nie powinna prowadzić mediów – taka jest opinia Watchdog Polska, stowarzyszeń dziennikarzy i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Media powinny służyć do oceny władz, a nie do promocji przez ich samych za publiczne pieniądze.

Doceniając warstwę kulturalną GW, należałoby dążyć do jej prywatyzacji i wydawania na wolnym rynku. TVP jest najlepszym przykładem, do czego prowadzi krótkowzroczne myślenie i przekonanie, że będzie się rządziło „na zawsze”.

Więcej o likwidacji Gazety Wodzisławskiej: https://wodzislaw20.pl/likwidacja-gazety-wodzislawskiej/

3. Utworzenie grupy zakupowej i wspólne przetargi na media

Szacowane oszczędności: 3% – 7% obecnych kosztów

Uzasadnienie wniosku:

Od kilku lat Gmina Miasta Toruń tworzy wraz z innymi podmiotami grupę zakupową i organizuje wspólny przetarg na zakup energii elektrycznej. Podobnie robią inne miasta, oszczędzając na zakupie energii i innych mediów. Do takich grup zakupowych dołączają instytucje szkolne, uczelnie, spółki gminne oraz gminy.

4. Ogłaszanie przetargów na koniec roku

Szacowane oszczędności: 10% – 20% kosztów

Uzasadnienie wniosku:

Praktyka pokazuje, że ogłaszanie przetargów na koniec roku powoduje oszczędności w wielu Urzędach. Takie zaprojektowanie harmonogramu prac, aby przetargi były ogłaszane w ostatnim kwartale jest z pewnością trudne, ale będzie korzystne dla finansów Miasta.

Podsumowanie

W zeszłym roku mieszkańcy i radni zgłosili łącznie 137 wniosków. Przyjętych zostało około zera – pojedyncze zostały wykonane, ale wg oficjalnych przekazów to nie zasługa wnioskodawców, lecz pomysł UM.

Gdy Prezydent podejmie decyzję na temat obecnych wniosków, to niezwłocznie poinformujemy.

5/5 - (1 vote)