Walne zebranie Wodzisław 2.0 i podsumowanie 2023 roku

Podsumowaliśmy kolejny rok działalności Wodzisław 2.0. Walne Zebranie stowarzyszenia jednogłośnie udzieliło absolutorium zarządowi.

Podsumowanie 2023 roku

Walne Zebranie rozpoczęło się od podsumowania ostatniego roku działalności.

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok złożył Skarbnik Krzysztof Widenka. Sprawozdanie za ostatni rok z działalności stowarzyszenia zreferował Przewodniczący stowrzyszenia Łukasz Chrząszcz.

Do najważniejszych wydarzeń 2023 roku zaliczono:

smród na wilchwach

  • sprzątanie lasu przy Szachcie – wspólnie z członkami Polskiego Związku Wędkarskiego posprzątaliśmy las wokół stawu oraz zgłosiliśmy konieczność postawienia kosza na śmieci przy parkingu, co zostało zrealizowane;

sprzątanie szachty wodzisław 2023 aa

  • powiększenie stowarzyszenia o kolejne osoby, w tym dwie Radne dzielnicy Nowe Miasto – Alicję Szeberę i Agnieszkę Tkocz;
Wodzislaw 20 kobiety
Stoją od lewej: Alicja Szebera, Sylwia Zawadzka-Biernacka, Anna Kubica, Agnieszka Szczypka, Danuta Olejniczak-Paterek
  • wydanie w 2023 r. dwóch Informatorów;
  • organizacja banerowej akcji promującej działalność Wodzisław 2.0 – członkowie i sympatycy stowarzyszenia powiesili na swoich płotach banery promujące akcje Wodzisław 2.0.

Sprawozdanie radnych rad dzielnic

Następnie zebrani mogli usłyszeć sprawozdanie za ostatni rok z działalności radnych rad dzielnic, którymi są Adrian Stępniak, Alicja Szebera i Agnieszka Tkocz (Nowe Miasto), Sylwia Zawadzka-Biernacka (Stare Miasto) i Mariusz Adamczyk (Jedłownik Szyb).

Radni zwrócili uwagę na proceder zmniejszania się roli Rad Dzielnic. Środki finansowe, które Rada Miasta przekazała do dyspozycji Rad Dzielnic są wstrzymywane przez Urząd Miasta. Tracą na tym mieszkańcy Wodzisławia, ponieważ kilkaset tysięcy złotych zamiast pracować na rzecz inwestycji, pozostanie w budżecie i – jeśli tak zdecyduje Prezydent – nie przejdzie na przyszły rok, lecz przepadną.

Absolutorium dla władz stowarzyszenia na kadencję 2024-2025

Na początku przypomniano najważniejsze cele zarządu stowarzyszenia na kadencję 2023-2025:

  1. Organizacja akcji społecznych i ekologicznych.
  2. Wydawanie Informatora 2.0.
  3. Wskazywanie kierunków zmian i sposobów rozwiązywania problemów generowanych przez władzę lokalną, w formie felietonów i raportów z wizji lokalnych, a także zdrowego lobbingu w Radzie Miasta.
  4. Angażowanie się w bieżące, społeczne problemy mieszkańców.
  5. Start Wodzisław 2.0 w wyborach samorządowych w 2024 roku.

Walne zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium władzom stowarzyszenia wybranym w grudniu 2022 roku.

Przewodnictwo nad stowarzyszeniem sprawuje Łukasz Chrząszcz.

Wiceprzewodniczącym stowarzyszenia jest Adrian Jędryka, który jednocześnie pełni funkcję Sekretarza. Z kolei Skarbnika jest niezminnie od lat Krzysztof Widenka.

Skład zarządu uzupełniają: Danuta Olejniczak-Paterek, Grzegorz Galewski, Szymon Chraścina oraz dokoptowany w trakcie roku Kacper Biernacki, który pełni funkcję rzecznika.

Do końca kadencji zarządu pozostał rok. Następny wybór zarządu odbędzie się na Zebraniu Członków w grudniu 2024 roku.

Mieszkańców zainteresowanych działaniem w ramach stowarzyszenia Wodzisław 2.0 zapraszamy do kontaktu: kontakt@wodzislaw20.pl

5/5 - (1 vote)