Przewodniczący Rady Miasta łamie statut Wodzisławia, Prezydent umywa ręce?

Ciąg dalszy sprawy z obniżeniem liczby podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą w Wodzisławiu. Jest dobrze, choć nie idealnie.

Przypomnijmy, Kacper Biernacki – prezydent stowarzyszenia Wodzisław 2.0 oraz Łukasz Chrząszcz – członek stowarzyszenia Wodzisław 2.0 napisali uchwałę, która ma zwiększyć partycypację mieszkańców w stanowieniu władzy w mieście.

Z 1000 podpisów, które są obecnie wymagane pod uchwałą obywatelską, zawnioskowaliśmy o wprowadzenie 300 podpisów.
11 kwietnia radny Dezyderiusz Szwagrzak złożył w/w uchwałę na biuro Przewodniczącego Rady Miasta.  Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj.

W opinii współpracujących z nami prawników, uchwała powinna być procedowana na majowej sesji Rady Miasta. Mówi o tym § 51. pkt. 6 Statutu Miasta:

Projekt uchwały powinien być dostarczony do Biura Rady Miejskiej na 30 dni przed terminem sesji, na której ma być rozpatrywany.

Przewodniczący Rady kieruje otrzymany projekt do właściwych Komisji celem zaopiniowania. Komisje przekazują swe opinie Przewodniczącemu Rady w terminie 7 dni przed dniem sesji, na której ma nastąpić rozpatrzenie projektu. Nie dostarczenie opinii w tym terminie oznacza formalny brak zastrzeżeń do projektu uchwały i pozwala na włączenie go do porządku obrad sesji.§ 51. pkt. 6 Statutu Miasta Wodzisław Śl.

Uchwała nie została włączona pod obrady, ponieważ wg. przewodniczącego Rady Miasta Jana Grabowieckiego: „wprowadzenie tych zmian do Statutu obowiązywałoby krótko, bo jedynie do końca kadencji.” Czy prywatna opinia Przewodniczącego powinna być przyczyną do łamania prawa? Zgodnie ze Statutem, o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały powinna decydować Rada Miasta Wodzisławia.

O opinię na ten temat poprosiliśmy Mieczysława Kiecę. Pan Prezydent dał się poznać jako „obrońca Konstytucji”, więc ciekawiła nas reakcja na łamanie Statutu  Miasta – dokumentu tak ważnego dla miasta, jak Konstytucja dla państwa. Oto odpowiedź, jaką otrzymaliśmy:

uchwała obywatelska swd

Dzięki naszej interwencji, Komisja Prawa działająca przy Radzie Miasta rozpoczęła prace nad napisaniem nowego Statutu Miasta. To jest dobra wiadomość.

Smutna wiadomość jest taka, że przewodniczący Rady Miasta łamie bez skrupułów Statut Wodzisławia, a urzędujący Prezydent umywa ręce. Choć nie ma wątpliwości, że możliwości Prezydenta w pouczeniu kolegi z komitetu wyborczego są dużo większe, niż wpływ na Andrzeja Dudę przez palenie zniczy pod wodzisławskim Sądem.

DZIAŁAJ Z NAMI – WSTĄP DO WODZISŁAW 2.0

5/5 - (1 vote)