Po 3 miesiącach otrzymaliśmy ze Szpitala w Wodzisławiu odpowiedź na petycję

26 lutego 2024 roku złożyliśmy petycję do dyrektora PPZOZ w sprawie między innymi powrotu do Wodzisławia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

24 maja na naszą skrzynkę wpłynęła odpowiedź Dyrekcji Szpitala na petycję przekazaną do PPZOZ w dniu 26 lutego 2024 roku.

W petycji zapytaliśmy o cztery kwestie:

  1. Powrót do Wodzisławia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla dzieci
  2. SOR oraz lądowisko dla helikopterów
  3. Przeznaczenie budynków części Szpitala w Rydułowach
  4. Przejęcie szpitala przez województwo

Odpowiedzi od Dyrektora Szpitala

[Plik z PDF z odpowiedziami – KLIK]

Dyrektor Szpitala odpowiedział na nasze pytania, za co dziękujemy. Będziemy kontynuować te tematy ważne dla Wodzisławian z Dyrekcją szpitala oraz władzami powiatu.

Przede wszystkim nie przyjmujemy do wiadomości argumentów o powodach braku NiŚOZ dla dzieci w Wodzisławiu. Jeżeli Dyrekcja szpitala nie znalazła drugiego lekarza – pediatry, to w takim przypadku te usługi powinien świadczyć szpital w Wodzisławiu Śląskim, stolicy powiatu, najlepiej skomunikowanym z ościennymi gminami.

5/5 - (1 vote)