Piwo pod chmurką w Wodzisławiu

Petycją ws. wyznaczenia strefy kulturalnego picia pod chmurką na terenie Trzech Wzgórz w Wodzisławiu podpisało ponad 750 osób.

Dzięki nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie 9 marca 2018, miasto może wyznaczyć strefę do picia pod chmurką w miejscu publicznym:

„Artykuł 14. 2b. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1, i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.”; 

Na początku tego roku rady miast Szczecina i Warszawy przegłosowały możliwość picia pod chmurką na terenie wiślańskich bulwarów. W wielu europejskich państwach (Anglia, Szwajcaria, Dania, Niemcy) można pić piwo na rynkach i placach. Przykłady te pokazują, że liberalizacja przepisów może przynieść pozytywne skutki dla promowania odpowiedzialnego i kulturalnego picia alkoholu.

Strefa picia piwa pod chmurką

Idealnym miejscem do wyznaczenia strefy jest teren rekreacyjny ze stolikami i grillem na Trzech Wzgórzach. Ludzie piją tam alkohol od lat. Panuje nieoficjalne przyzwolenie, Straż Miejska przymyka oko, choć oczywiście zdarzają się mandaty.

Wzięliśmy pod uwagę doświadczenia Warszawy i Szczecina, dlatego postulujemy pewne ograniczenia. Chcemy ograniczyć zawartość alkoholu do 12% oraz wprowadzić terminowość: możliwość picia pod chmurką do godziny 21:00.

trzy wzgórza wodzisław piwko pod chmurką
wizualizacja strefy

Miasta, w których Rada Miasta utworzyła strefy picia pod chmurką: Warszawa, Szczecin, Poznań, Wrocław, Opole, Wadowice… dołączają kolejne.

Czystość

Zachowanie czystości to podstawowa sprawa. Teren rekreacyjny na Trzech Wzgórzach jest monitorowany. Przy każdym stoliku stoi kosz na śmieci, a w budynku technicznym znajduje się publiczna toaleta. Mieszkańcy już teraz skarżą się jednak na zbyt oddalone toalety, dlatego postulujemy postawienie dwóch toy-toyów oraz pojemnika na butelki po drugiej stronie skweru.

Bezpieczeństwo

Stoimy na stanowisku, że karać należy złe zachowanie i łamanie prawa, a nie picie piwa pod chmurką. Teren Trzech Wzgórz uważamy za jeden z bezpieczniejszych w mieście: jest nowoczesny, oświetlony i często patrolowany. Dodatkowo w tym miejscu działa monitoring, co należałoby podkreślić tablicą informacyjną.

Profilaktyki nie można budować na zakazach.Adriana Brzeźniak-Misiuro, dyrektor Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Zbiórka podpisów pod petycją

Wspólnie z lokalnym oddziałem Wolności przeprowadziliśmy zbiórkę podpisów, dzięki której przekonaliśmy się, że inicjatywa cieszy się poparciem mieszkańców. Zebraliśmy ponad 750 podpisów, a do wydarzenia na FB dołączyło drugie tyle.

Treść petycji: link

Petycja na Radzie Miasta

Petycja została przyjęta przez Radę Miasta Wodzisławia stosunkiem głosów 9 do 8 przy 3 głosach wstrzymujących się. Obecnie trwa procedura przygotowywania uchwały wprowadzającej strefę.

uzasadnienie petycja piwo pod chmurką
Uzasadnienie przyjęcia petycji stow. Wodzisław 2.0

Strefa na Trzech Wzgórzach ma być dla wodzisławian testem. Jeśli zakończą się one pozytywnie, a mieszkańcy pokażą, że korzystają z przepisów z umiarem i zdrowym rozsądkiem, będziemy optować za rozszerzeniem listy takich miejsc.

Piwo pod chmurką w mediach

Wywiadu dla Radia EM udzielili radny Wodzisław 2.0 Łukasz Chrząszcz oraz prezydent stow. Wodzisław 2.0 Kacper Biernacki.

Wypowiedzi mieszkańców oraz przewodniczącego Rady Miasta w audycji Radia EM: link

O petycji napisały m.in. Nowiny.pl oraz Naszemiasto.pl.

EDIT: dalsza część akcji „Piwo pod chmurką w Wodzisławiu”: LINK

5/5 - (3 votes)