Petycja do MZK w sprawie skomunikowania ul.Marklowickiej z osiedlem XXX-lecia/26 Marca

W związku z licznymi głosami mieszkańców, działkowców i pracowników strefy na Marklowickiej, zorganizowaliśmy petycję do MZK w sprawie skomunikowania osiedli XXX-lecia i 26 Marca z ulicą Marklowicką.

Na prośbę mieszkańców osiedli XXX-lecia, Piastów i 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim, którzy pracują w strefie przemysłowej na ul. Marklowickiej oraz posiadają ogródki działkowe w ROD „Rozwkit” na ul. Marklowickiej, zorganizowaliśmy petycję w sprawie wprowadzenia połączenia autobusowego
z przystanków Matuszczyka XXX-lecia, Wodzisław Szpital lub Radlińska XXX-lecia do przystanku Wodzisław PWK.

Skomunikowanie w/w przystanków może odbyć poprzez korektę linii 208 lub inną, ustaloną przez Państwa możliwość.

Petycję motywujemy faktem, że największe osiedle w Wodzisławiu nie ma połączenia z ul. Marklowicką, gdzie codziennie setki osób dojeżdżają do pracy oraz ogródków działkowych. Utworzenie w/w połączenia może być korzystne nie tylko dla mieszkańców, ale także wydaje się być opłacalne dla MZK.

Wydrukuj i zbierz podpisy: PDF

5/5 - (1 vote)