Stowarzyszenie Wodzisław 2.0 z drugim radnym miejskim

Stowarzyszenie Wodzisław 2.0 wzbogaciło się o nietuzinkową personę, a zarazem drugiego radnego.

Nowym radnym Wodzisław 2.0 został Adrian Jędryka, który w zeszłym tygodniu podpisał deklarację członkowską stowarzyszenia.

Wodzisław 2.0 dysponuje teraz dwoma radnymi w Radzie Miasta Wodzisławia. Radnymi są Łukasz Chrząszcz i Adrian Jędryka.

Adrian Jędryka jest bezpartyjnym i energicznym radnym. Cieszymy się, że nasze stowarzyszenie przyciąga takich ludzi.

8 grudnia 2022 roku odbędzie się Walne Zebranie, na którym zostanie wybrany nowy zarząd stowarzyszenia. Do tego czasu pełniącym obowiązki Przewodniczącego będzie Kacper Biernacki.

5/5 - (1 vote)