Muszla koncertowa, przebudowa fontanny i inne – 724 tys. zł na projekty, które nie są realizowane

Komisja Budżetu Rady Miasta Wodzisławia wystąpiła o informację dotyczącą projektów budowlanych posiadanych przez Urząd (kwota, rok utworzenia), które z powodu braku posiadanych środków lub z innych przyczyn nie są realizowane.

Lista projektów składa się z 40 pozycji. Kwota, jaką Miasto wydało na projekty które nie są realizowane wynosi co najmniej 724 313,37 zł.

Z tego 31 projektów jest już „przeterminowanych”, czyli potrzebują aktualizacji w razie chęci realizacji. Te projekty kosztowały mieszkańców Wodzisławia prawie pół miliona złotych (dokładnie 462 948,37 zł).

Z kolei 9 projektów jest aktualnych, lecz nie są realizowane. Kosztowały podatników 261 365 zł.

Poniżej lista projektów wraz z rokiem i kosztem utworzenia oraz wartością kosztorysową zadania.

Dokumentacje potrzebujące aktualizacji

Wartość kosztorysowa projektów, które zleciło Miasto, a które straciły ważność to 20 947 130 zł.

Tyle Miasto musiałoby wydać na realizację tych zadań. Przy czym jest to wartość z roku utworzenia projektu, więc obecnie byłaby to kwota o wiele wyższa.

nieaktualne projekty budowlane wodzisław śląski 1

nieaktualne projekty budowlane wodzisław śląski 2

nieaktualne projekty budowlane wodzisław śląski 3

Dokumentacje aktualne

Lista projektów, które są aktualne lecz nie są realizowane przez Miasto. Ich wartość kosztorysowa wynosi 11 365 948 zł.

niezrealizowane projekty budowlane wodzisław śląski

Czy to wszystkie niezrealizowane projekty?

To zapewne nie są wszystkie projekty, na które Miasto i jednostki miejskie wydały pieniądze, a które nie zostały zrealizowane.

W pierwotnej wersji Urząd zapomniał wymienić projektu parku po muszli koncertowej. Nadal nie uzupełniono zestawienia o projekt budowy chodnika od ul. 26 Marca do ul. Asnyka za przychodnią na Żeromskiego.

Niedawno dowiedzieliśmy się też, że UM w 2009 roku wydał pieniądze na projekt kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym.

Pojawia się pytanie, czy wydawanie publicznych pieniędzy na projekty, których się potem nie realizuje, jest gospodarnym działaniem?

5/5 - (1 vote)