Konsultacje ws. obwodów szkół podstawowych w Wodzisławiu

Do której szkoły podstawowej ma zostać przydzielona ulica lub budynek mieszkalny, w którym mieszkasz? Do środy możesz zgłosić swoje uwagi do uchwały ws obwodów szkół podstawowych w Wodzisławiu.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 20 marca 2019r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

zobacz: projekt Uchwały RM ws sieci szkół

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

5/5 - (1 vote)