Grzegorz Galewski – kandydat do rady miasta Wodzisławia Śląskiego

grzegorz galewski wodzisław śląski

Grzegorz Galewski. 54 lata, od urodzenia mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego. 26 lat pracy w branży finansowej. Mąż Joanny i ojciec 12-letniej Ani.

WYKSZTAŁCENIE

Wykształcenie wyższe ekonomiczno-społeczne (Uniwersytet Opolski). Wcześniej ukończone Technikum Górnicze w Wodzisławiu Śląskim o profilu elektromonter górnictwa podziemnego.

ZAINTERESOWANIA

Ekologia i szeroko pojęta ochrona drzew i zieleni miejskiej. Teleturnieje (udział w teleturniejach 1 z 10, Va Banque), muzyka rockowa, historia starożytna i nowożytna ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski i Śląska. Piesze wędrówki po polskich górach i turystyka rowerowa.

AKCJE SPOŁECZNE

W ramach stowarzyszenia Wodzisław 2.0 cykliczne akcje sprzątania lasów, m.in. okolicy Balatonu, Baszty, Szachty i okolic Cmentarza Komunalnego. Wspólnie z podopiecznymi Świetlicy dla bezdomnych uporządkowanie prawie 100 grobów osób bezdomnych. Akcja sadzenia dyń w killunastu miejscach Wodzisławia Śląskiego. Cykliczne zbiórki odzieży i żywności wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego dla bezdomnych. Zaangażowanie w powstanie w Wodzisławiu łąk kwietnych.

MOJE CELE I PRIORYTETY

  1. Stworzenie inkubatora przedsiębiorstw oraz strefy aktywnej granicy
  2. Przeciwdziałanie postępującej betonozie
  3. Dosadzanie drzew i budowa kwietnych łąk
  4. Pomoc osobom bezdomnym
  5. Rozwiązanie problemów seniorów
  6. Stworzenie atrakcyjnej oferty sportowo-kulturalnej
  7. Pozyskanie funduszy oraz budowa hali sportowej
  8. Skuteczny monitoring

Poznaj pozostałych kandydatów KW Wodzisław 2.0