alan szatyło zbiórka

Podziękowanie

Aby zmienić Wodzisław Śląski potrzebujemy Waszego wsparcia.

Najcenniejszym wsparciem jest oddanie głosu na kandydatów KW Wodzisław 2.0. Oprócz tego możesz pomóc w sfinansowaniu kampanii wyborczej.

Twój dobrowolny datek pomoże sfinansować kampanię Alana Szatyło – kandydata na prezydenta Wodzisławia Śląskiego oraz kandydatów na radnych KW Wodzisław 2.0

Zbiórka na kampanię Alana Szatyło i KW Wodzisław 2.0

założona przez Wodzisław 2.0

 • 10 000,00 

  Cel zbiórki
 • 10 143,66 

  Zebrano już
 • Kampania bezterminowa

  Typ kampanii
Zebrano (procentowo) :
100%
Minimum amount is zł Maximum amount is zł5000 Put a valid number
Wodzisław Śląski, Polska

Wodzisław 2.0

1 Kampania | 0 Ulubione zbiórki

Zobacz portfolio

Na co zbieramy?

Jeżeli możesz wesprzeć kampanię Alana Szatyło lub wybranego kandydata na radnego z KW Wodzisław 2.0 – poniżej opis, jak to zrobić zgodnie z prawem.

Dzięki Twojej wpłacie mamy szansę na zwycięstwo!

Ważne informacje dla wpłacających:

Aby dokonać wpłaty, musisz mieć obywatelstwo polskie i mieszkać na stałe w Polsce.

Dane do wpłaty:
Komitet Wyborczy Wodzisław 2.0
ul. Styczyńskiego 2
44-300 Wodzisław Śląski
NIP: 647-260-66-93

Nr konta bankowego: 86 1020 2472 0000 6502 0696 9218 (PKO BP)

Kwota wpłaty: wpłać tyle, ile możesz. LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA

Tytułem: darowizna na kampanię (imię i nazwisko kandydata)

 

Działamy ze wsparciem dziesiątek ochotników – wodzisławian, którzy chcą zmian w mieście.

Działania możemy finansować tylko z dobrowolnych wpłat od wyborców.

Zasady finansowania kampanii wyborczej

 1. To musi być PRZELEW Z PRYWATNEGO rachunku bankowego, a nie wpłata gotówki na konto czy przelew z rachunku firmy, bo wtedy cała kwota przepada na rzecz Skarbu Państwa.
 2. To musi być ZWYKŁY PRZELEW BANKOWY, a nie szybki/ekspresowy czy wpłata gotówka na rachunek.

Poniżej zamieszczamy obowiązkowe cytaty z kodeksu wyborczego

Art. 132.§ 3. Środki finansowe:
1) komitetu wyborczego organizacji,
2) komitetu wyborczego wyborców
– mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce  stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami.

§ 5. Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne.

Art. 140. § 1. Komitet jest obowiązany prowadzić rejestry: [—] 2) wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby.
§ 2. Rejestry, o których mowa w § 1, komitet jest obowiązany umieszczać na swojej stronie internetowej i uaktualniać w taki sposób, aby informacje o kredytach i wpłatach ujawniane były w terminie 7 dni od dnia udzielenia kredytu lub dokonania wpłaty.

Art. 149. § 1. Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów kodeksu podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość.

Art. 506. Kto, w związku z wyborami:
1) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego na cele inne niż związane z wyborami,
2) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego przed dniem, od którego zezwala na to ustawa,
3) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego po dniu wyborów,
4) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego po dniu złożenia sprawozdania finansowego,
5) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego z naruszeniem limitów wydatków określonych dla komitetów wyborczych,
6) udziela komitetowi wyborczemu organizacji albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową pochodzącą z innego źródła niż od obywatela polskiego mającego miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej albo koalicyjnemu komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzących koalicyjny komitet wyborczy,
8) nie będąc obywatelem polskim mającym miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań komitetu wyborczego
– podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.