Poznajmy się!

Kim jesteśmy

 

Wodzisław 2.0 to wolnościowy ruch obywatelski. Zrzeszamy ludzi o poglądach libertariańskich. Indywidualna wolność oraz dobrowolność w działaniach i interakcjach międzyludzkich, jest dla nas najwyższą wartością. Naszym celem jest realna zmiana Wodzisławia Śląskiego w miasto przedsiębiorcze, przyjazne dla mieszkańców i pełne życia.

W bardzo krótkim czasie zjednoczyliśmy ludzi o różnych sympatiach politycznych, pochodzących z różnych środowisk lokalnych. To, co nas łączy, to wolność i postawa obywatelska. Ponad arbitralność urzędników cenimy samodecydowanie. Ponad interwencjonizm i redystrybucję –  ludzkie działanie, oddolne inicjatywy i przedsiębiorczość. Chcemy zmienić Wodzisław Śląski w żyjące i przyjazne miasto! Poznaj naszą historię.