Mariusz Adamczyk – kandydat na radnego Wodzisławia

Mariusz Adamczyk urodził się 26 maja 1988 roku w Wodzisławiu Śląskim, kawaler, bezpartyjny.

Wykształcenie

Absolwent PWSZ w Raciborzu, gdzie zdobył wykształcenie jako socjolog. Następnie ukończył GWSH w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra w specjalizacji zarządzanie w sporcie.

Działalność zawodowa

Zawodowo związany z szeroko pojętą branżą automotive.

Trener piłkarski, legitymujący się licencją UEFA C oraz dyplomowany spiker imprez sportowych w piłce nożnej. Aktywny jako piłkarz i działacz w lokalnych klubach piłkarskich. Spiker na meczach Odry Wodzisław, Płomień Połomia i SWD Wodzisław.

Działalność NGO i hobby

Pasjonuje go głównie sport, w szczególności piłka nożna. Ponadto interesuje się marketingiem sportowym, muzyką oraz motoryzacją.

Program:

Uzyskując mandat randego będę wspierał obecny projekt
miasta: „Pociąg do dwóch kółek”, czyli budowę Centrum Przesiadkowego
w Wodzisławiu Śląskim. Zaproszę do rozmów nie tylko Miasto
Radlin, ale również pozostałe ościenne miasta i gminy w ramach
naszego powiatu.

Poprzez zintegrowaną komunikację miejską oraz funkcjonalne
wprowadzenie rowerów miejskich, przyczynię się do redukcji smogu
w regionie, a przede wszystkim w naszym mieście.

Kreując Wodzisław Śląski naturalną metropolią naszej
miniaglomeracji, stworzę płynny transfer rozmaitych potencjałów
ludzkich, jak i biznesowych jakimi dysponuje region. Jednym z pomysłów kulturalnych jest „Festival Potencjałów”, czyli
przegląd możliwości oraz talentów kulturalno-twórczo-muzycznych.

Biorąc pod uwagę długofalowość, moim osobistym celem
nadrzędnym będzie maksymalne wspieranie i rozwijanie sportu w
Wodzisławiu. Przede wszystkim poprawa wizerunku oraz jak
najszybsze uzdrowienie paranoidalnej sytuacji piłki nożnej w
mieście, jak również wspieranie Miejskiego Klubu Sportowego Odra
Wodzisław w drodze do osiągania najwyższych sportowych celów,
docelowo powrotu na szczebel centralny rozgrywek piłkarskich w
Polsce.

Kontakt

mariusz.adamczyk.88@gmail.com
Nr tel. 794-759-694