Jeśli chcesz zostać członkiem stowarzyszenia Wodzisław 2.0, przeczytaj regulamin (statut) stowarzyszenia, wypełnij poniższy formularz i opłać pierwszą składkę w wysokości 15 zł. Dane do przelewu otrzymasz w e-mailu.

Deklaracja przystąpienia do stowarzyszenia
Wodzisław 2.0

Po zapoznaniu się z regulaminem stowarzyszenia Wodzisław 2.0 deklaruję chęć przystąpienia do stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego. Jednocześnie zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu stowarzyszenia i opłacania składki członkowskiej w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych) miesięcznie.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Nr telefonu

Adres email

PESEL

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z regulaminem, uchwałami stowarzyszenia Wodzisław 2.0 oraz Polityką Prywatności. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili wycofać.